Rørinspeksjon Norge (RIN)

Vi arbeider for et trygt og godt ledningsnett i Norge.

Aktuelt

25 år med Rørinspeksjon Norge

RIN er en forening som finansieres gjennom medlemskontingent, inntekter fra kursvirksomhet og spleiselag. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN arbeider «non-profit» og alle foreningens inntekter går med til å videreutvikle våre fagområder.

Mål og visjon

Rørinspeksjon Norge skal arbeide for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, eksempelvis ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter.

Bli med på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene i din bransje! Abonner nå på vårt nyhetsbrev og få førstehåndsinformasjon om bransjebegivenheter og utvikling.