Kvalitetssikring nye VA-anlegg

21 oktober - 23 oktober

Til registreringsskjema

DETALJER

Start: 21 oktober,

Slutt: 23 oktober,

ARRANGØRER

RIN

STED

Vannsenteret, Arboretveien 75, 1433 Ås

Google-kart

Om arrangementet

Mer informasjon kommer. Det åpnes for påmelding i uke 9.

Tetthetsprøving og desinfisering

Kursinformasjon

Kurset består av 2 deler; del 1 trykkontroll, pluggrensing, desinfisering og del 2 tetthetskontroll. Det er mulig å ta delene samlet eller enkeltvis. Det er satt av 20 deltakerplasser. Det er ønskelig at flest mulig overnatter for å kunne ha faglige diskusjoner og erfaringsutveksling på kvelden.

Formål og innhold

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved kvalitetssikring av nye VA-anlegg. Trening i utførelse og rapportering av VA-kontroll iht. NS-EN 805 og 1610.  Det legges også vekt på HMS og bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver.
 
NB!  Presentasjonene vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset.  Man må m.a.o. laste ned og ta med egen PC evt skrive ut og ta med om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring.

Målgruppe

• Operatører som minimum har utført kontroll av VA-anlegg i 6 måneder
• Bestillere / rådgivende ingeniører / entreprenører som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis

Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  VA-kontroll operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i kvalitetssikring av nye VA-anlegg ved bestått prøve.
 
Kursene er avhengige av at det er tilstrekkelig med påmeldt for å bli gjennomført.

Registreringsskjema

For å melde deg på må vi vite hvem du er.