Kurs og konferanser

Kurs og etterutdanning som tilbys i regi av RIN:

  • Spyling avløp hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving.

I utgangspunktet gjennomføres våre kurs med fysisk oppmøte, men digitale kurs kan også vurderes. Aktuelle kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside, se kalenderen nedenfor. Ønsker du et kurs som ikke er oppført, meld det inn via vår interessemelding. Har du andre spørsmål om våre kurs, meld det inn til post@rin-norge.no.

Ingen kurs eller konferanser