Styret

Reidar Kveine

Reidar Kveine

Leder Rørinspeksjon Norge (RIN)

E: reidar.kveine@baerum.kommune.noT: 986 94 570
Jan-Helge Høvset

Jan-Helge Høvset

Styremedlem

E: jhh@detektor.noT: 478 09 494
Kenneth Skullerud

Kenneth Skullerud

Leder faggruppe Lekkasjekontroll og trasésøk

E: kenneth.skullerud@vav.oslo.kommune.noT: 452 47 115
Ståle Brodahl

Ståle Brodahl

Leder faggruppe rørinspeksjon

E: Stale.Andersen.Brodahl@ullensaker.kommune.noT: 466 53 663
Stein Linholt

Stein Linholt

Leder faggruppe Tetthetsprøving og desinfisering

E: stein.linholt@norva24.noT: 915 30 897
Trond Alm (leder spyling)

Trond Alm

Leder faggruppe spyling

E: trond@tubus.noT: 957 65 631
image

Peer-Christian Nordby

Leder faggruppe stikkledninger

E: pcn@olimb.noT: 992 49 355
900 300 96

Knut Andreas Myklebust-Vårvang

Styremedlem

E: knumykle@lillehammer.kommune.noT: 900 30 096