image

Christoffer: Nytt styremedlem i RIN

Christoffer Henriksen er et av RINs to nye styremedlemmer og har overtatt ledelsesansvaret for Faggruppen Rørinspeksjon. Han har så å si vokst opp med både rørinspeksjon og RIN, og er utdannet ... som helikopterpilot!

Første gangen Christoffer Henriksen jobbet med rørinspeksjon, var han ni år. Da fikk han sommerjobb i firmaet Søgne Rørservice, hvor faren var ansatt. 
– Den gangen brukte vi håndsveiv på kabeltrommelen til traktoren, spilte inn alle opptakene på VHS-kassetter og fylte ut håndskrevne skjema etter hver inspeksjon, minnes han.

Som guttunge jobbet Christoffer sammen med Jens Kristensen. Han var innehaver av Søgne Rørservice og en av RINs grunnleggere. Det skjedde i 1994 i nettopp Søgne, hvor Christoffer Henriksen vokste opp. Selv er han født i 1990, og Christoffer har hørt om RIN, oppstarten og de årlige fagtreffene så lenge han kan huske.

Fra RINs historie: «RIN-treffene i Søgne var en viktig sosial og faglig faktor de første årene. Jens Kristensen var stolt av bygda si og sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år.»

Fra lufta til rørinspeksjon

– Hvordan er det å vokse opp med fortellingene om organisasjonen, og nå være en del av styret og også ta del i å forberede 30-årsmarkeringen?

– Det er ganske stort. Jeg synes det er spennende og opplever det som gøy at jeg får lov til å være med og ta del i det, svarer den unge mannen.

Nå er han ansatt i Aktiv Rørteknikk, og arbeider i det daglige med rørinspeksjon på «det store» Sørlandet. Frem til Christoffer flyttet til USA for å utdanne seg til helikopterpilot, arbeidet han i Søgne Rørservice til og fra. Da han kom tilbake fra USA, fikk han mulighet til å begynne der fast, i full stilling, og takket ja. 

– Hvorfor? 

– Det var greit å komme meg rett inn i lønnet arbeid og få betalt ned studielånet, og så har jeg rett og slett blitt værende i faget.

Godt arbeid og jobbsikkerhet 

– Hva er det ved rørinspeksjon som gjør at du velger det fremfor å fly helikopter? 
– Gjennom jobben har jeg fått innsikt i hvor viktig rørinspeksjon er. Faget er også i konstant utvikling, både innen utstyr og teknologi. Jeg opplever det som utfordrende, fordi vi også må være i utvikling og villige til å lære nytt. Det passer for meg, svarer han.

Christoffer forklarer også at mens det er stor rift om få jobber i lufta, er det tilgjengelige, trygge, faglig utfordrende og samfunnsnyttige stillinger innen rørinspeksjon og annet arbeid knyttet til ledningsnettet.

Tar ansvar i RIN

Sørlendingen har vært en del av Rørinspeksjon Norge siden han begynte i fast stilling i 2011. Først deltok han sammen med faren, Per Sigve Henriksen. Også han var i mange år aktiv i RIN, både i styret og som leder av en av faggruppene. 

– På det første fagtreffet fikk jeg virkelig øynene opp for hvor viktig fagtreffene og alt RIN gjør er. Etter hvert som jeg fikk mer og mer forståelse for dette, ønsket jeg selv å være med og bidra. RIN er en nyttig arena for å lære hvordan en skal gjøre jobben best mulig, med manualer, utstyr og alt, mener unge Henriksen.

Han ble en del av faggruppen for rørinspeksjon i 2015. Nå har han overtatt ansvaret for å lede den. Christoffer deltok også i høringsgruppen da Norsk Vann rapport 234 /2018 ble laget, og kom med innspill til dem som skulle ferdigstille rapporten.

Det viktige ved å møtes

– Hva er det som opptar deg mest nå, i RIN-sammenheng?

– Nå handler det meste om å få klart programmet for fagtreffet. Etter det ser jeg frem til å jobbe med spørsmål som oppstår knyttet til rørinspeksjon. Det ser jeg virkelig frem til å få jobbe med gjennom RIN.

– Beskriv fagtreffene, slik du opplever dem. 

 – Mye av det viktige skjer også mellom seansene, knyttet til det faglige og sosiale. Det er nesten det viktigste i pausene, på kveldene og under middagene. Det er lett å få praten til å gå når en driver med det samme og har deltatt på det samme. Jeg er veldig for å møtes for å utvikle det faglige. Til vanlig sitter vi på hver vår tue og tror at vi har skjønt og kan alt. Når vi så kommer sammen og møter andre som driver med det samme, bare andre steder i landet, da forstår du virkelig at oh! Det er mulig å gjøre dette slik og sånn også. Nettopp den delen der er så viktig!