image

Foreløpig program fagtreff 2024

Årets fagtreff markerer også 30 årsjubileum for Rørinspeksjon Norge (RIN), som ble etablert gjennom et «spleiselag» i 1994. Fagtreffene, det å møtes for å utveksle erfaring, å lære av hverandre og om ny teknologi og metoder, har alltid vært en av bærebjelkene i organisasjonen.

Vi møtes i Bergen, på Quality Hotel Edvard Grieg i Sandsliåsen, dagene 28. - 30. august 2024!  

Samtidig som markeringen av RINs 30-årsjubileum forberedes, utvikles et program fullt av faglig påfyll. 

Oppddatert program her

image

RINs fagtreff 2023 var i Molde. Her fra deler av foredragssalen.

Dette kan du oppleve

Vi møtes om ettermiddagen onsdag 28. august for innsjekking og registrering, sosialt felles arrangement og middag. 

Fellesprogrammet om formiddagen torsdag 29. august byr på foredrag om feil på nyanlegg, nyheter fra leverandører, informasjon om RINs hjemmeside og kursportefølge, SSTT, muligheter for hjelp til sjekklister for RINs medlemmer og utstillingsvandring.   

Resten av dagen er satt av til halvannen time paralelle sesjoner, med eget program, før det blir utstillingsvandring med litt mat og fellesavreise til Ulriksbanen og jubileumsmiddag!
Fredag 30. august byr på fellesforedrag i plenumssalen. Tema er blant annet HMS i praksis, avløpsdirektivets konsekvenser i Norge, hvordan unngå svanker i langbend og mye mer.

Elektronisk påmelding nederst på siden her.

Påmeldingsfrist er 1. juli. De som melder seg på etter dette, får 10 prosent økning i deltaravgiften.

Utstillere

image
image
image

Utstillerne er viktige under RINs fagdager. Det legges til rette for at de skal få god synlighet og som før blir det satt av tid til utstillingsvandring i programmet. I tillegg får de seks første som melder seg på som utstillere, anledning til å presentere seg med foredrag fra scenen på fagtreffets første dag(!).

Utstillerpåmeldingen ligger her!

image

Utstiller Jørgen Røed var tidlig nok ute med påmeldingen i 2023, og fikk anledning til å presentere firmaet fra scenen.