Vedtekter

Rørinspeksjon Norge en interesse-organisasjon som finansieres gjennom medlemskontingent, inntekter fra opplæringsvirksomhet og spleiselag. RIN arbeider ”non-profit”, alle våre inntekter går med til å utvikle gamle og nye fagområder. Medlemmene yter i tillegg en betydelig egeninnsats.

Gjeldende vedtekter kan du laste ned her!