image

Mål, visjon og vedtekter

Rørinspeksjon Norge (RIN) skal arbeide for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Dette skal blant annet gjøres gjennom:

• Å holde medlemmenes kompetanse på et høyt faglig nivå gjennom kurs/opplæring og sertifisering av fagpersonell.


• Å være en aktiv bidragsyter inn mot nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer.


• Å fremme bruk av personell, utstyr og rapporteringsverktøy av høyt faglig nivå.

RIN skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, eksempelvis ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter.

RIN skal være en åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling hvor nettverksbygging står sentralt.

Dette vil bidra til en positiv og bærekraftig utvikling.

Gjeldende vedtekter kan du laste ned her.

Bli medlem i dag