Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Rørinspeksjonsgruppa

Ledes av Ståle Brodahl. Vår viktigste oppgave er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy.  Vi arrangerer kurs rundt om i landet, og kontakt oss gjerne om kurstilbud. Vi har både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs i rørinspeksjon av hovedledninger.
Kursene tar for seg tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon er også en viktig del av kursene. Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Spylegruppa

Ligger under faggruppa for spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger. Trond Alm er leder for fagområdet spyling.
Kursvirksomhet er en viktig del av vårt arbeid for å opprettholde et høyt faglig nivå. Vi ønsker å gi operatørene i RIN et godt grunnlag for å utføre en solid jobb. Vi  er  tilgjengelig for spørsmål og råd for våre medlemmer.

Vi setter stor pris på innspill av alle kategorier, enten det gjelder kurs, aktuelle temaer for fagtreff eller dokumenter/maler som kan være til nytte for bransjen.

Ståle Brodahl

Ståle Brodahl

Leder faggruppe rørinspeksjon

E: stale.Andersen.Brodahl@ullensaker.kommune.noT: 466 53 663
Trond Alm (leder spyling)

Trond Alm

Leder faggruppe spyling

E: trond@tubus.no T: 957 65 631
Lars-Ivar Molskred
Per-Martin Klaussen
Christoffer Henriksen
Reidar Kveine

Bjørnar Engebretsen

E: bjornar@htv.asT: 920 44 891

Bli med på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene i din bransje! Abonner nå på vårt nyhetsbrev og få førstehåndsinformasjon om bransjebegivenheter og utvikling.