Stikkledningskurs – private avløpsledninger

DETALJER

Start: 24 oktober,

Slutt: 25 oktober,

ARRANGØRER

RIN

STED

Vannsenteret, Arboretveien 75, 1433 Ås

Google-kart

Om arrangementet

Mer informasjon kommer. Det åpnes for påmelding i uke 9.

Sted: Nasjonalt vannsenter for vanninfrastruktur – Ås

Målgrupper:

– Operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger.
– Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere.
– Kommunale saksbehandlere for private stikkledninger.
– VVS- og VA-rådgivere.
– Rørleggere og entreprenører.
– Representanter for forsikring og taksering.

Introduksjon av kurset

Stikkledninger er bare en del av det private ledningsnettet

Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som passerer under bygningen og det innvendige røropplegget.

Ingenting har evig liv

Uansett hvilket rørmateriale man benytter, vil man oppleve behov for drift og vedlikehold. Da er det viktig at man har atkomst til ledninger gjennom stakeluker etc. Og stoppekraner på vannledningen bør man alltid vite hvor man finner. Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men husk at ingen installasjoner har evig liv. Derfor er det smart å bygge nye ledninger for vann og avløp, som er godt tilrettelagt for utskifting og fornyelse.

Myndighetskrav

Normalt utøver kommunene myndigheten overfor det private ledningsnettet. De forholder seg til en mengde lover og forskrifter. I kurset gis det henvisninger til rettledninger og aktuell litteratur om temaet. Det gis god orientering i eiendomsgrensen mellom private og kommunale ledninger, og et innblikk i hvordan dette forvaltes i norske kommuner.

De gamle ledningene

Man har en relativt god oversikt over hvilke rørmaterialer som er benyttet opp gjennom årene. Men det er store variasjoner ved de forskjellige rørtypene, og kurset tar sikte på å omtale gode og dårlige erfaringer.

Forundersøkelser og tilstandskontroll

Dette er hovedfokuset i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og man får innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyleoperatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende tilstandsvurdering av vannledningene. På kurset får vi omtale av de mest brukte metoder for trasésøk, og gode tips fra erfarne operatører.

Ledningsfornyelse

Kurset omfatter også en kort orientering om aktuelle metoder for fornyelse av rørene ved minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge, og spesielt nevnes strømperenovering av selvfallsledninger.

Sted og oppholdet:

Nasjonalt vannsenter for vanninfrastruktur på Ås, med evt. overnatting på Thon hotellet i Ski. Det vil bli satt opp transport til og fra hotellet for overnattende. Det vil bli en omvisning ute på det nye senteret, så ta med passende yttertøy.

Kurslokale, evt. overnatting og alle måltider er inkludert i kursavgiften (Middag på hotellet gjelder kun overnattende. Les mer om hotellet her: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/ski/thon-hotel-ski

Kompendium:

Foredragene vil kunne lastes ned i forkant kurset. Man må m.a.o laste ned og bruke egen PC, evt. skrive ut om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring. Disse
kan brukes som hjelpemiddel ved gjennomføring av skriftlig prøve. Det er derfor viktig med tydelige epost-adresser til deltakere ved påmelding for å få tilgang til kursdokumentene.

Kursene er avhengige av at det er tilstrekkelig med påmeldt for at de blir gjennomført.

Registreringsskjema

For å melde deg på må vi vite hvem du er.