Vi ønsker at du som er bruker av Rørinspeksjon Norges hjemmeside forstår hvordan
vi håndterer dataene vi samler inn, og har tillit til at vi respekterer ditt personvern.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det,
hvor vi lagrer data og hva vi bruker dem til.

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det
kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse,
eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som
befinner seg bak dataene. På www.rin-norge.no samler vi ikke inn
personopplysninger utover brukernes IP-adresse, og vi kan ikke bruke informasjonen
til å identifisere enkeltindivider. Nedenfor kan du lese mer om hvorfor og hvordan vi
samler informasjon.

Rørinspeksjon Norge er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi henter
inn via våre nettsider.

Hva er personopplysninger og hvilke regler gjelder?

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som
for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av
personopplysningsloven.

Rørinspeksjon Norge samler ikke inn personopplysninger utover IP-adresse med
mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å være abonnent på nyhetsbrev, eller benytter
kontakt skjema.

Vårt behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at
før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å
utføre behandlingen.

Det følger av personopplysningsloven at Rørinspeksjon Norge kan behandle
personopplysninger til formål som ivaretar en legitim interesse så lenge ikke
hensynet til brukernes personvern vil veie tyngre. Rørinspeksjon Norge har
kommersielle interesser i å innhente brukernes IP-adresse og de øvrige opplysninger
som beskrevet i denne personvernerklæringen. Behandlingen av opplysninger gjør
det mulig å lage bedre brukeropplevelser for deg.

Hvorfor samler vi inn opplysninger om deg?

For å tilrettelegge og tilpasse www.rin-norge.no for våre brukere slik at siden blir
bedre og enklere å bruke.

For å gjøre interne analyser som bl.a. kan bidra i vårt arbeid med å gjøre nettsidene
bedre for de som besøker oss.

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan brukes de?

Rørinspeksjon Norge lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person,
bortsett fra når du oppgir e-postadresse ved påmelding til nyhetsbrev, eller via
kontakt skjema.

Vi samler teknisk informasjon som f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om det
benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem enheten har, dato og
tid for besøket og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det bl.a. mulig for oss å
tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi samler informasjon om hvordan våre tjenester brukes. Vi registrerer bl.a. hvilke
sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor
de klikker seg videre og hva man søker på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre
tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre. Informasjonen kan
også benyttes for å rapportere grad av interesse for kommersielle artikler og å
målrette annonser til grupper av brukere med samme bruksmønster. Vi bruker i
hovedsak måle- og analyseverktøyet Google Analytics til denne type analyse. Du kan
lese deres personvernerklæring her.

Opplysninger som deles med andre aktører

Når vi bruker Googles tjenester for å styre og selge annonser deler vi også
informasjon med dem. Dvs. at Google får tilgang til din IP-adresse og besøkshistorikk
og kan knytte dette til din Google-konto for å bedre tilpasse sine tjenester til deg.
Dette kan du lese mer om og evt. reservere deg mot på Googles personvernside her.
Rørinspeksjon Norge deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie
kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider. Vi kan ikke
identifisere enkeltpersoner. Ved å dele denne informasjonen med Facebook kan vi
målrette annonser på Facebook mot ulike brukergrupper basert på deres
bruksmønster og interesser som disse gjennom brukervilkårene på Facebook har
godkjent å dele med 3. part (annonsører). Dersom du er bruker på Facebook kan du
endre dine personlige innstillinger her.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen
måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Opplysninger du selv oppgir

Påmelding til vårt nyhetsbrev skjer når du oppgir din e-post via påmeldingsfelt på
våre nettsider. Melder du deg på våre nyhetsbrev kan vi kombinere opplysninger om
deg, innhentet fra Facebook eller andre tredjeparter, med informasjon du som bruker
har lagt igjen på våre sider.

Hvis du ikke lenger ønsker å få tilsendt nyhetsbrevene kan du klikke på “Oppdater e-
postpreferanser”-knappen i selve nyhetsbrevet eller sende en e-post med din e-
postadresse til post@rin-norge.no

Dine rettigheter

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for det i samsvar
med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning ellers.

Du kan selv velge å slå av cookies i din browser, slå av annonseidentifikatorer på din
mobil, eller reservere deg mot personlig reklame på youronlinechoices.

Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.
Innsynsretten omfatter informasjon om hvor opplysninger om deg er hentet fra, til
hvilke formål de blir behandlet, om de har blitt gitt videre til noen andre, og i så fall
hvem de har blitt gitt videre til.

I den grad vi har lagret opplysninger som kan knyttes til deg, har du også rett til
innsyn i de konkrete opplysningene. For Rørinspeksjon Norge gjelder dette bare
opplysninger vi har lagret om mottakere av våre nyhetsbrev.

Vi vet ikke hvem som er innehaver av IP-adressene og har heller ikke ønske eller
mulighet til å få verifisert hvem dette er. Vi kan derfor ikke gi innsyn i IP-adresser og
data knyttet til disse.

Dersom vi har registrert uriktige opplysninger om deg, kan du også kreve at
opplysningene korrigeres. Videre kan du kreve at opplysningene slettes. Dette vil
også kun gjelde for opplysninger om mottakere av nyhetsbrevene.

Klagerett

Hvis du mener at Rørinspeksjon Norge ikke behandler personopplysningene i
samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan
du bør gå frem finner du på Datatilsynets nettsider.