image

Oppdatert program Fagtreff 2024

RINs fagtreff 2024 gjennomføres i Bergen 28. – 30. august. Programmet er oppdatert med høyaktuelle tema knyttet til spyling og rørinspeksjon, tetthetsprøving og desinfeksjon lekkasjekontroll og trasésøk samt stikkledninger.

Å møte og snakke med mennesker som arbeider med relaterte tema som en selv, og erfaringsutvekslingen knyttet til foredrag og i uformelle samtaler, er uvurderlig og en viktig del av fagdagene. I år blir det også en utvidet sosial hendelse, fordi RINS 30 års jubileum markeres under fagtreffet. 

Her er oppdatert program, inkludert invitasjon til utstillere. 

Parallelle sesjoner

I tillegg til felles-foredrag som er aktuelle for hele bransjen, blir et som alltid på RINs fagtreff paralelle seksjoner. Dette kan du velge mellom! 

Innen spyling og rørinspeksjon vil Kim Zois Gaarder, fra Undergroud City Norway as, vise verktøyet og metoden de benytter for å visualisere og analyse av avløpsnettets tilstand på en langt mer effektiv måte en den tradisjonelle. Christoffer Henriksen i Aktiv Rørteknikk skal holde foredrag knyttet til leting etter fremmedvann i avløpsledninger mens Hans Jørgen Haugen, fra Asplan Viak as vil snakke om viktige forhold å være klar over ved tilstands-/tiltaksvurdering, knyttet til rapportering av vannfylling i rør.

Foredrag innen lekkasjekontroll og trasésøk blir knyttet til varsler om pålegg i forbindelse med lekkasjer på stikkledninger og juridiske betraktninger knyttet til hastesaker ved graving på private lekkasjer. Det blir også foredrag om smarte loggere for lokalisering og logging av trykkslag for å forebygge unødvendige lekkasjer samt smarte vannmålere sin avdekker vannlekkasjer på private stikkledninger og erfaringsdeling.

Innen tetthetsprøving og desinfeksjon bidrar Basal med foredrag om tetthetsprøving test av kummer med vakuum og overtrykk. Det blir i tillegg foredrag om sluttkontroll av lange ledninger i store dimensjoner samt utfordringer ved desinfisering av eksisterende vannledninger ved ledningsbrudd.

Foredrag knyttet til stikkledninger er en ny RIN-rapport: Veileder for rapportering av avløpsledninger i og utenfor bygg ved Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak AS og hva er viktig å få med seg ved rørinspeksjon, sett fra forsikringsbransjens side, ved Trond Morten Osvald fra Tryg Forsikring. En representant for Bergen Vann vil delta med foredrag om stikkledninger ut av offentlig vei.