image

Bli medlem

Få invitasjoner til interessegruppens arrangementer, årsmøte mm. Formålet med gruppen er å ivareta medlemmenes felles interesser for å fremme rørinspeksjon i Norge gjennom økt kvalitet og kompetanse på personell, utstyr og rapporteringsrutiner.

Hva får jeg som medlem?

Delta i en forening der medlemmene innehar oppdatert kunnskap om kontroll og drift av vann- og avløpsledninger

På kurs og fagtreff som arrangeres i RIN-regi står faglig erfaringsutveksling høyt oppe på agendaen og dette er noe du som medlem vil ha stor nytte av i ditt daglige arbeid.

Et unikt kontaktnett

Skaffa deg et unikt kontaktnett og utvikle deg sammen med kollegaer som arbeider med de samme utfordringene som du gjør.

Betal mindre

Når du blir medlem i Rørinspeksjon Norge får du redusert deltakeravgift på foreningens kurs og fagtreff.

Bruk RIN i din markedsføring

Anledning til å bruke RINs logo (som står for kvalitet) i markedsføring av egen bedrift eller virksomhet.

Ligg et skritt foran

Få førstehåndsinformasjon om nyheter og nye produkter innen våre fagfelt samt et nyhetsbrev sendt direkte til din e-post 10 ganger i året.

Være med og påvirke

Du får mulighet til å være med å påvirke hva foreningen skal ha som prioriterte arbeidsområder i tiden fremover.

Priser

Årsavgiften for 2024

Kommuner / Private firmaer med avdeling/kontor: kr. 11.000,- ekskl. mva.

Kommuner / Private firmaer med avdeling/kontor: kr. 11.000,- ekskl. mva.

Avdeling/Kontor under hovedmedlem: kr. 5.550,- ekskl. mva.

Avdeling/Kontor under hovedmedlem: kr. 5.550,- ekskl. mva.

Private firma > 10 ansatte: kr. 8.800,- ekskl. mva.

Private firma > 10 ansatte: kr. 8.800,- ekskl. mva.

Private firma ≤ 10 ansatte: kr. 6.000,- ekskl. mva.

Private firma ≤ 10 ansatte: kr. 6.000,- ekskl. mva.

Drifting av WEB-side: kr. 500,-/år ekskl. mva.

Drifting av WEB-side: kr. 500,-/år ekskl. mva.

    *Felt med stjerne må fylles inn