image

Vannsenteret gir RIN oppmerksomhet

Befaring for styret på Vannsenteret tidligere i vinter. Reidar Kveine t.v., daglig leder Sjur Tveite i Vannsenteret t.h. (Foto: Jørn Søderholm)

«RIN feirer 30 år – kjører de fleste kurs i 2024 på Vannsenteret» er tittelen på en nylig publisert artikkel på Vannsenterets side.  – Et fabelaktig anlegg, skreddersydd for praktisk opplæring av driftsfolk. Dette er vi stolt over å ha medlemmene med på, sier RIN-leder Reidar Kveine i artikkelen.

Artikkelen er skrevet av Jørn Søderholm, på oppdrag av Nasjonalt senter for vanninnfrastruktur på Ås, og gjengis her med tillatelse.

Systematisk innsats

I 1994 gikk syv kommuner og åtte private selskaper sammen om et spleiselag. Det var starten på organisasjonen Rørinspeksjon Norge. I dag en viktig institusjon i bransjen, mest kjent under forkortelsen RIN. 

Gjennom de 30 årene som har gått siden har kurs og kompetanseheving vært fanesak nummer én for RIN. Organisasjonen har også vært en av de sterkeste drivkreftene bak etableringen av Vannsenteret.

Derfor er det med et godt innslag av stolthet at RIN nå opplyser at de har bestemt seg for å legge store deler av sin kursvirksomhet i 2024 til Vannsenteret på Ås. 

image

De første kursene er allerede gjennomført på Vannsenteret. (Foto: Vannsenteret).

Glad for trenings- og testfelt

– Dette er vi stolte over, ja! Vi i RIN har vært en av pådriverne helt fra ideen om et trenings- og testfelt kom opp. Vi er veldig glade for at dette nå endelig har blitt en realitet, sier styreleder Reidar Kveine i RIN.

Årsaken til stedsvalget er at senteret har et trenings- og testfelt skreddersydd for nettopp kurs og opplæring i praktiske oppgaver og demonstrasjoner i drift av VA-anlegg. Det gir større muligheter enn noen gang til å tilby driftsfolk praktisk opplæring på et anlegg akkurat som reelle anlegg, men komprimert i størrelse for å gi pedagogiske muligheter ingen reelle anlegg kan. 

Praktisk kompetanse i vann og avløp

Få aktører har bidratt så mye til kompetanseheving blant operatører i VA-bransjen som nettopp Rørinspeksjon Norge.

– Det er operatørenes arena! Her er alle likemenn, ingen er over- eller underordnet. Vi er konkurrenter i hverdagen, men kollegaer og kamerater når vi møtes på fagtreff eller kurs. Disse anledningene til å prat om erfaringer og dele kunnskap er viktig. Her bidrar vi alle til å framsnakke bransjen, sier Stein Linholt.

image

RINs fagsekretær Martina Bergh Svedahl og Stein Linholt. Her i samtale på Hallingtreff 2024. (Foto: Jørn Søderholm)

Han er til daglig avdelingsleder for spyling og kvalitetssikring av VA-anlegg hos Norva24 Flagstad. Han har gjennom mange år også vært engasjert i RIN. Først som menig medlem, nå som leder i faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering i RIN. Den kalles i kort for «TD-gruppa». 

– En av de viktigste oppgavene til RIN er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy. Da er engasjement fra Stein Linholt og andre ildsjeler i RIN en uvurderlig ressurs. 

Det sier fagsekretær Martina Bergh Svedahl. Hun har i en årrekke sittet i sekretariatet, som er et viktig bindeledd i RIN. Til daglig jobber hun som som rådgiver.

RIN 30 år i 2024

Også hun og Linholt er strålende fornøyd med å nå kunne invitere medlemmer til kurs på Vannsenteret. 

Rørinspeksjon Norge ble formelt stiftet i Oslo 6. februar 1995. Likevel er det «spleiselaget» i 1994 som markerer starten på RINs historie. RIN runder altså 30 år i 2024.

RINs medlemmer er en blanding av kommunale og interkommunale selskaper, private entreprenører, programvare- og utstyrsleverandører og konsulenter. Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, kursvirksomhet og spleiselag. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN arbeider «non-profit» og alle foreningens inntekter går med til å videreutvikle medlemmenes fagområder.

RIN skal også være en viktig bidragsyter overfor nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer. RIN er en forening som er åpen for alle, hvor deling av informasjon og nettverksbygging mellom medlemmene står sentralt.

Her ligger artikkelen på Vannsenterets side.