image

RIN-kurs: Påmeldingen er åpnet!

Tre menn som har vært sentrale i arbeidet for Vannsenteret, og som nå som gleder seg over at RIN endelig kan legge sine kurs dit. Fra v. Reidar Kveine, som er leder for Rørinspeksjon Norge (RIN), Trond Alm, som er leder av Faggruppe spyling og har vært leid inn som byggeleder samt Sjur Tveite, som er daglig leder av Nasjonal senter for vanninfrastruktur. Foto: Odd Borgestrand. 

Kompetanseheving gjennom kurs er blant RINs viktigste bidrag til medlemmene og innsatsen for landets ledningsnett, i hele sin forventede levetid. Et betydelig mål har gjennom «alle år» vært et eget senter dedikert kompetanseheving. 

Nå har RIN gleden av å invitere til kurs, både nå i vår og til høsten på Vannsenteret. Nå når kursene i all hovedsak gjennomføres på Vannsenteret, blir de gradvis mer praktisk rettede. 

I april har RIN satt opp: 

  • Rørinspeksjonskurs hovedledninger, 15. – 17. april (det avholdes eget kurs for stikkledninger).
  • Spylekurs hovedledninger, 15. – 16. april. 
  • Operatørkurs: Kvalitetssikring nye VA-anlegg, 22. – 24. april.
  • Stikkledningskurs – private avløpsledninger, 25. – 26. april.

Dagene 6. – 7. mai gjennomføres Lekkasjekontroll og trasèsøk-kurs. Og til høsten blir det ny kurs-runde igjen. 

Alle planlagte kurs finner du på RINs kursportal, som ligger her. Kursene som er satt opp i april har påmeldingsfrist 15. mars. 

Hvis det er ønske om kurs utenom de som er satt opp, er det bare å gi en lyd!