https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/10/VA-Yngre-arbeidsutvalg23-1500.jpg.webp

Om rekruttering fra VA-Yngre

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 24 oktober 2023

«Vannbransjen trenger flere unge – slik kan vi få dem inn» er tittelen på et ferskt innlegg på Hallingplasts Rørblogg. Det er skrevet av William Bredberg (30), som har masterutdanning innenfor vann- og miljøteknikk. På vegne av VA-Yngre forteller han om sin egen vei inn i bransjen, og beskriver faktorer som vil bidra for å rekruttere flere unge til vannbransjen.

Som han skriver: «Her har VA-Yngre en viktig og helt naturlig rolle. Vi i VA-Yngre er unge fagpersoner i bransjen, med fersk utdanning og liten avstand i alder og bakgrunn til de vi ønsker å rekruttere inn i bransjen.»

Fagene trenger folk

Selv arbeider Bredberg med avansert teknologi og utvikling av systemer for driftsstøtte og sanntidsdata på vann og avløp. Mens venner hjemme ler, og tror han jobber med “bajsvatten”. Teksten er bruddstykker hentet fra innlegget hans. Hele teksten ligger her.

I de kommende årene trenger bransjen ikke bare flere fagarbeidere og ingeniører, men også ny kompetanse for å kunne møte nye krav.

Mine venner hjemme fleiper med at jeg har utdannet meg til “bajsvatten-ingenjör”, et ord jeg antar du forstår helt fint uten oversettelse. Etter at jeg har kunnet fortelle dem litt mer inngående hvordan ting egentlig er og konkret hva vi jobber i denne bransjen har jeg fått mange overraskede reaksjoner av typen “åh, er det sånn?”.

Her er vi godt inne på én av de største hindringene for rekrutteringen til denne bransjen: Oppfatningen av hva det er. Det er så utrolig mye spennende som skjer i denne bransjen, som står i skarp kontrast til imaget mange utenfor fortsatt har.

Vi trenger flinke folk i denne bransjen. Folk som graver, bygger, drifter og skrur ute. Men også folk som har lyst til å jobbe med AI og maskinlæring, konstruksjon, design, programvare, ledelse, politikk, mekanikk og elektronikk.

Flere typer faglig bakgrunn

Klimaendringer, befolkningsvekst, miljømål og etterslep i fornyelse av infrastrukturen gjør en omstilling nødvendig. For å sikre samfunnets viktigste ressurs trenger bransjen vi flere med mange typer faglig bakgrunn. Det må jobbes med alt fra lekkasjesøk og renseteknikk til digitalisering og sikkerhet. Dette betyr at bransjen trenger ny kompetanse innenfor IT, automasjon, kjemi, geoteknikk, hydrologi og mye mer.

Noen måter vi kan greie det på:

  • Skape en attraktiv arbeidsplass der de yngre er aktive bidragsytere, og der man føler seg velkommen inn i varmen.
  • La de yngre bruke fersk kunnskap om bærekraft fra utdanningsinstitusjonene. Mange velger VA-bransjen nettopp for å bidra til det grønne skiftet.
  • La de yngre bidra til en digital omstilling i vannbransjen. Unge ser ikke digitalisering som en av mange trender vi skal tilpasse oss til, men en selvfølgelig nødvendighet.
  • Gi yngre medarbeidere ansvar og sørge for at alle ansatte får nye utfordringer.
  • Vannbransjen er trygg, men også spennende. Vi er en bransje med mange forskjellige fag og arbeidsoppgaver. Vi er en spesiell bransje der offentlige er særlig tett integrert med det private leverandørmarkedet.

Her finner du hele innlegget på Rørbloggen.

Bransjen kan bidra

VA-yngre er et faglig-sosialt nettverk for unge i vannbransjen. Nettverket har over 400 medlemmer fra kommuner, rådgiver, leverandør og andre vannrelaterte yrker. Nettverket administreres av et arbeidsutvalg med representanter fra offentlig og privat sektor, samt en representant fra Norsk Vann. I de senere år har aktiviteten til VA-yngre økt. Samtidig har arbeidsutvalget et høynet ønske om å bidra i større grad, til glede for hele bransjen.

Samtidig som VA-yngre bidrar aktivt inn i bransjen, til bransjens beste, trenger de støttespillere. Det vil si bedrifter og andre aktører som bidrar inn for å støtte dem.

En annen viktig rekrutteringsarena er traineeVANN. Der har Norsk Vann nylig lyst ut 13 nye stillinger, for unge som vil satse innen vannbransjen. Også traineeVann trenger flere bedrifter /kommuner/aktører som vil ta imot de unge. Kan det være virksomheten din, eller noen du kjenner?