https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/Registreringsbilde-kundeinformasjon-–-Kopi-1.jpg

Lanserer nytt rapporteringsprogram for rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 27 april 2020
En helt ny programvare for rørinspeksjon av private ledningsnett blir om kort tid lansert for det norske markedet. Det bekrefter daglig leder i JTR Gruppen på Nærbø, Thomas Austbø. [caption id="attachment_7426" align="alignright" width="133"]
Thomas Austbø er daglig leder i JTR Gruppen AS[/caption] JTR Gruppen har vært pilotselskap for utvikling av den nye programvaren de siste tre årene, en programvare som har vært etterspurt i bransjen i flere år. Produktet har fått navnet Zapit og er et feltverktøy for rørinspektører for inspeksjon både innomhus og ute. Zapit er dermed skreddersydd for privatboliger, sameier og borettslag. Selskapet Xplorit AS, som eies av JTR Eiendomsinvest AS og Thomas Austbø, vil stå for videreutvikling, salg og markedsføring av det nye produktet. [caption id="attachment_7423" align="alignright" width="424"]
Eksempel på registreringsbilde for inspeksjonsdata[/caption] Systematiserer opptakene -Dette programmet er viktig fordi det er med å systematisere de ulike video-opptakene som blir gjennomført ved en rørinspeksjon. Det et er helt avgjørende for at vi kan spore tilbake til hvor opptakene er utført. Hvis ikke er opptakene nærmest verdiløse, sier Austbø. Det bekrefter også markedssjef hos Olimb, Peer-Christian Nordby. Olimb Rørfornying, sammen med JTR Gruppen og SJT Miljø AS i Kristiansand er de første til å ta programmet i bruk, og Nordby tror dette vil være et viktig steg i retning av en helt nødvendig oppgradering av rørinspeksjonsfaget spesielt på innomhus oppdrag. Rørinspeksjonshåndboka T-25, som ble utgitt av RIN for noen år siden, kan med fordel benyttes som et støttedokument for det nye verktøyet og vil implementeres i programvaren.  Håndboka kan lastes ned gratis fra RIN sine nettsider her Modulært system med egen modul for tømmetjenester Det er også utviklet en egen modul som kan administrere faste avtaler for ulike typer tømmetjenester. All informasjon kommer opp på tablet/telefon gjennom en QR-kode, der operatøren kun loggfører tilstand på tanken og utført oppdrag. Ferdig rapport sendes direkte til kunden. Avfallet som blir tatt med registreres automatisk inn i systemet og gjør det enkelt å ta ut rapport. Dette er med og sikrer sporbarheten på avfallet og at korrekt avfallsmottak benyttes. På den måten sparer bedriften et omfattende dokumentasjonsarbeid, mener Austbø. Potensielle kunder er alle som jobber med rørinspeksjon og slamtømming. Det legges opp til salg av en administratorlisens i tillegg til operatørlisenser. For enkeltmannsforetak vil det være nok med èn lisens.  Austbø lover at det skal være en overkommelig pris, og RIN-medlemmer blir også innvilget en medlemsrabatt, legger han til. Programvaren er klar til lansering neste uke sammen med ny nettside. www.zapit.no her vil potensielle bruker finne mer informasjon om systemet og ha mulighet for å bestille lisenser.