https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/11/Kumrenovering-rin-1.png

Kuminspeksjon for fjerning av fremmedvann 

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 desember 2023

Illustrasjonsbilde fra kumrenovering.

Problemene med fremmedvann øker, og renseanlegg renser betydelig større vannmengder enn nødvendig. Høres det kjent ut?

Setningen er hentet fra en artikkel fra Sverige, på hjemmesiden til Scandinavian Society for Trenchless Tecnology (SSTT), RINs skandinaviske søsterorganisasjon.

Fra artikkelen: Rørinspeksjoner har i mange år bidratt til at mange problemer har blitt oppdaget og utbedret. Inspeksjonene av høy kvalitet har imidlertid omhandlet ledningene mellom kummene, mens inspeksjoner av selve kummene har vært mangelfulle. Samtidig er risikoen for skader i kummene statistisk signifikant større per meter enn i ledninger. Det opplyser Philip Hellström ved IRG Rörinspektion, som i mange år jobbet med inspeksjoner av rørledningsnett og som nå konsentrerer seg om kuminspeksjoner.

Kummer som betydelige kilder

– Det er flere forklaringer på hvorfor kummer ikke ble inkludert i rørinspeksjonene. I dag finnes det imidlertid flere teknikker for kuminspeksjoner med meget god bildekvalitet, som også kan legges til grunn ved planlagte oppussinger. Samtidig øker problemene med fremmedvann, og renseanlegg renser betydelig større vannmengder enn nødvendig.

– Mange renseanlegg begynner å nå sin øvre grense og kommuner kan ha behov for å utvide dem. Hvis andelen fjernvann kunne reduseres, trenger de ikke utvides enda. Men det forutsetter at en arbeider for å få ned alle mulige lekkasjekilder til innlekking. For å bli kvitt fremmedvann er det nødvendig med en helhetlig tilnærming, og mange ganger er en kum en mye større kilde enn mange kanskje tror.

Her er hele artikkelen.

RIN er på saken

– Situasjonen i Sverige samsvarer godt med våre forhold, og også vi i RIN er opptatt av at vi må legge mer innsats i arbeid med kummer blant annet når vi renoverer ledningsnettet. Vi håper derfor at flere ledningseiere tar i bruk Norsk Vann-rapport 252/2020 «Kummer-Klassifisering og tilstandsvurdering» Vi i RIN oppfordrer også de som er ute og rørinspiserer, om å fortelle ledningseierne om viktigheten av å også gjøre en tilstandsvurdering av kummene, sier Reidar Kveine, styreleder i RIN.

Som et ledd i RINs innsats for effektivisering og kvalitetsheving av arbeidet knyttet til ledningsnettet, har RIN startet et arbeid for å utvikle og ta i bruk systematisk dataflyt også for kummer, på samme måte som for rør.