https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/vis-scaled.jpg

Kumrapportering: Fremdrift i innsatsen for dataflyt

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 27 november 2023

I dagens rapporteringssystem knyttet til bestillinger fra kartverket i kommunene er det ikke system for innrapporteringer av tilstanden for kummer. Nå pågår et arbeid, etter RINs initiativ, for å utvikle og ta i bruk systematisk dataflyt også for kummer, på samme måte som for rør.

– Standarden for rørinspeksjon har vi hatt lenge. Kommunene bestiller ut fra standarden, og data fra observasjonene overføres automatisk til kartverket. I Kumstandarden, som var klar i 2020, er oppskriften på hvordan en skal rapportere det som er observert ved kuminspeksjoner på lik linje med rørinspeksjoner, beskriver den erfarne fagmannen.

Men fortsatt gjenstår to utfordringer:

  • Få, om noen, kommuner spør etter inspeksjoner i henhold til standarden for kuminspeksjon. 
  • Mangler automatikk i overføring av data mellom kumrapport og kartverk gjør at importen til kartverket er en krevende, manuell jobb. 

For at det skal bli mer interessant å også benytte kuminspeksjon etter den nye standarden, har RIN tatt initiativ overfor leverandørene av rapporterings programmene og kartverk.Prosessen og bakgrunnen for denne beskrives i RIN-artikkelen: Fremdrift i arbeidet med kumrapportering.

I artikkelen forklarte Ståle Brodahl, leder av RINs faggruppe for rørinspeksjon av kommunale hovedledninger, at den nesten som skulle gjøres var å etablere en arbeidsgruppe som skulle jobbe på̊ tilsvarende vis som da utvekslingsformatet for ledninger ble utarbeidet. 

Har hatt møte

– I praksis er det nå Volue som gjør arbeidet opp mot Gemini. Volue stilte med fire representanter til styringsgruppa. De har holdt på med dette hele sommeren og har kommet et godt stykke på vei. Nylig hadde vi et møte hvor vi gikk gjennom rapporteringsverktøyet og det som skjer i praksis, når rapporten hentes ut. Så skal vi følge opp med et senere møte. Nå når vi er i gang, ser jeg at dette nok er mer avansert enn det jeg var forberedt på. Men så lenge de forstår hva vi er ute etter, og bruker ressurser på dette, så får vi bare stille opp, sier Brodahl.

I neste omganger må det muligens gjøres noen justeringer i selve kum-standarden. Da den ble utformet ble den ikke sett på fra kart -siden. Men per nå er det altså fremgang i arbeidet.