https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/lekkasjesoker-Sander-Henry-Johnson-scaled.jpeg

Kuminspeksjon for bedre forvaltning

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 10 januar 2024

Illustrasjonsbilde fra kuminspeksjon i Oslo, med ryggen til: Lekkasjesøker Sander Henry Johnson i VAV.

Problemene med fjernvann øker, og renseanlegg renser betydelig større vannmengder enn nødvendig. Høres det kjent ut?

Setningen er hentet fra en artikkel fra Sverige, på hjemmesiden til Scandinavian Society for Trenchless Tecnology (SSTT), RINs skandinaviske søsterorganisasjon.

Fra artikkelen: Rørinspeksjoner har i mange år bidratt til at mange problemer har blitt oppdaget og utbedret. Inspeksjonene av høy kvalitet har imidlertid omhandlet ledningene mellom kummene, mens inspeksjoner av selve kummene har vært mangelfulle. Samtidig er risikoen for skader i kummene statistisk signifikant større per meter enn i ledninger.

Det opplyser Philip Hellström ved IRG Rörinspektion, som i mange år jobbet med inspeksjoner av rørledningsnett og som nå konsentrerer seg om kuminspeksjoner.

– Det er flere forklaringer på hvorfor kummer ikke ble inkludert i de høyere kvalitetskontrollene. I dag finnes det imidlertid flere teknikker for brønninspeksjoner med meget god bildekvalitet som også kan legges til grunn ved planlagte oppussinger.

Samtidig øker problemene med tilleggsvann og renseanlegg renser betydelig større vannmengder enn de trenger.

– Mange renseanlegg begynner å nå sin øvre grense og kommuner kan ha behov for å utvide dem. Hvis andelen fjernvann kunne reduseres, trenger de ikke bygges over lang tid, men da må man jobbe med alle mulige lekkasjekilder. For å bli kvitt fjernvann er det nødvendig med en helhetlig tilnærming, og mange ganger er en kum en mye større kilde enn mange kanskje tror, beskriver Philip Hellström.

Her er hele artikkelen.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/Lekkasje-kum-VAV-1024x768.jpeg

I denne felles-kummen i Oslo flommet det betydelige mengder drikkevann fra et brudd på en vannledning. Fremmedvann utgjør et betydelig problem på ledningsnettet.

Løsningen ligger i bedre innsats

– Situasjonen i Sverige samsvarer godt med våre forhold, og også vi i RIN er opptatt av at vi må ha legger mer innsats i arbeid med kummer blant annet når vi renoverer ledningsnettet. Vi håper derfor at flere ledningseiere tar i bruk Norsk Vann-rapport 252/2020 «Kummer-Klassifisering og tilstandsvurdering» Vi i RIN oppfordrer også de som er ute og rørinspiserer, om å fortelle ledningseierne om viktigheten av å også gjøre en tilstandsvurdering av kummene, sier Reidar Kveine, styreleder i RIN.

Som et ledd i RINs innsats for effektivisering og kvalitetsheving av arbeidet knyttet til ledningsnettet, har RIN startet et arbeid for å utvikle og ta i bruk systematisk dataflyt også for kummer, på samme måte som for rør.