https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-og-Per-Nordnes-scaled.jpeg

Kommunal rørinspeksjon: Ta ansvar for helheten

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Ståle Brodahl, ansatt i Ullensaker kommune, leder RINs faggruppe for rørinspeksjon av kommunale hovedledninger. Hva gjør han selv en typisk arbeidsdag?

RINs utsendte ble med Ståle på tur med rørinspeksjonsbilen han kjører, for å lære om rørinspeksjon i Ullensaker. 

I infrastruktur-perspektiv var Ullensaker inntil forholdsvis få år siden en liten, landsens kommune. Etter etableringen av Gardermoen, og spesielt de senere årene, har veksten vært formidabel. Kommunen har nå over 42 000 innbyggere, og vokser med ca. 1000 innbyggere i året.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-4-1024x768.jpeg

Inntil forholsvis nylig jobbet Ståle Brodahl stort sett alene. Her på trasesøk på en privatadresse.

Kompleks kommune

Ståle kommer fra det private næringslivet. For tre år siden ble han ansatt i Ullensaker, for å jobbe med lekkasjesøk på drikkevannsnettet og for å bidra til å forebygge fremmedvann inn på avløpsnettet. Da var det ingen i kommunen som hadde arbeidsoppgaver knyttet til fagområdet. For et halvt år siden ble også Per Nordnes ansatt i Drift, så nå er de to om oppgavene.

Ståles ansvarsområde er bredt, han bidrar også i arbeidet med vannmålere. Vi ble med ut for å peile en rørtrase, en bestilling han hadde fått fra kommunens kartavdeling. I perioden 2000 til 2012 steg innbyggertallet i Ullensaker med over 11.000 personer. Nybyggingen har vært enorm, men en stor del av bebyggelsen er gammel, med tilhørende mangler innen infrastrukturen ... 

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-rorinsp-scaled.jpeg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Traktor-i-bilen-scaled.jpeg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-inspeksjonsbil-scaled.jpeg

Rørinspeksjonsbilen er fremkomstmiddel og verktøy i ett, og Ståle har selv vært med på å bestemme innredning og utstyr.

Spesialisert arbeid

Bilen Ståle kjører er så å si splitter ny. Rørinspektøren var selv med på å bestemme innredning og utstyr, og er godt fornøyd. Vi skal til en privat adresse, hvor det er uklart hvor rørtraseen går. Ståle har forberedt seg ved å sjekke det som finnes på kommunens kart. Han finner fort frem til adressen, parkerer bilen, får ut utstyret og går rett på kummen. Så langt stemmer kartet med virkeligheten. 

Av hensyn til boligeierne hopper vi over detaljer knyttet til årsaken for inspeksjonene og resultatene fra denne. 

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Jacek-Krzysztof-Baczynski-Ullensaker-1024x768.jpeg

Jacek Krzysztof Baczynski fra Vann- Drift plan og prosjekt i Ullensaker.

På dette oppdraget deltok også Jacek Krzysztof Baczynski fra Vann- Drift plan og prosjekt i Ullensaker. Han var der for å måle inn og registrere funnene i kommunens VA-kart. Inntil Per ble ansatt, jobbet Ståle stort sett alene.

– Ting er mye enklere nå som vi er to hele tiden. Da slipper jeg å organisere så mye i forkant for eventuelt å få med hjelp hvis jeg må entre kummer, forteller Ståle.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-og-Per-Nordnes-1024x768.jpeg

FULL KONSENTRASJON: – Dette ser egentlig helt greit ut. Fra v. Ståle Brodahl og Per Nordnes. 

Å gjøre en god jobb

– Noe av det viktige i jobben vår er å ta ansvar for helheten. Er vi ute på oppdrag og oppdager noe som ikke er en del av bestillingen, men som likevel kan ha betydning for rørnettet, skal vi følge opp i det også. Å ta ansvar for helheten er også noe av det jeg legger vekt på å videreformidle i kursene våre hos RIN, forklarer Brodahl. 

Denne formiddagen var oppdraget fort fullført. Traseen ble peilet ved hjelp av et stakekamera med innebygget sonde og en «lyttestav» som lokaliserer plasseringen til sonden. Etterpå ble utstyret raskt og rutinert rengjort og ryddet vekk. Så var det videre til neste oppdrag. Det var å møte to representanter for firmaet Rørspyling AS. De har fått i oppdrag å skanne en del av rørnettet ved Jessheim.

Like i nærheten er en kum Brodahl vil se på, når han likevel er i området. 

Det handler om å ta ansvar for helheten, og å bruke tiden rasjonelt. Rasjonelt arbeid er også nøkkelordet for sonderingsteknologi, som du kan lese om her.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Spylebil-rengjoring-scaled.jpeg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Stale-Brodahl-Rydding-bil-scaled.jpeg

FERDIG: Jobben er gjort, utstyret rengjøres godt, settes tilbake i bilen og er klart for neste oppdrag.