https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/07/Martina-og-Borghild-Hallingtreff-scaled.jpg

Hallingtreff 2024 – programmet snart klart

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 07 juli 2023

I dagene 8. – 10. januar 2024 møtes VA- og NoDig-bransjen til Hallingtreff. Programmet for Hallingtreff 2024 er i hovedtrekk ferdig. Det er bare å sette av dagene og begynne å glede seg!

Bildet: Martina Bergh Svedahl (t.v.) og Borghild T. Folkedal, møteledere på Hallingtreff. Bildet er riktignok tatt for noen år siden, men entusiasmen for VA- og NoDig både var og er på topp.

Hallingtreff er først og fremst praktikernes treff. Faglig blanding og full oppmerksomhet mot praktiske utfordringer har gitt Hallingtreff den sterke rollen arrangementet har som faglig møteplass. Det bidrar til å øke kvalitetsbevisstheten i alle ledd av bransjen.

Innholdet for 2024 følger samme «oppskriften» som før:

  • Vekt på praksis, drift og konsekvenser
  • Bred og variert blanding av temaer, innholdstyper og aktører
  • En miks av nyheter og praktiske erfaringer

Vellykket konsept

– Hallingtreff ER denne blandingen. Den er konstant, og en av grunnene til at folk kommer igjen og igjen. Den er det ingen som ønsker å endre på, sier Hallingtreffs møteledere Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl. 

Programmet er satt opp av en komité med fagfolk fra rådgivere, akademia og utførende entreprenører. I år har komiteen også fått med VA Yngre, som gir viktige impulser til å bringe Hallingtreff fremover.

De viktigste stikkordene fra programmet på Hallingtreff i januar 2024: 

  • Digitalisering og datafangst. Her ser vi blant annet på kommuners utfordringer med datafangst, hvordan vi skal forholde oss til Ledningsregistreringsforskriften samt bruk av verktøy som BIM og drone på anlegg.
  • EUs nye avløpsdirektiv - hva betyr det i praksis?
  • Materialvalg. Vi belyser blant annet driftserfaringer i ulike materialer på store ledninger. RENVANN er et spennende utviklingsprosjekt i Oslo og Trondheim, og Hallingtreff ser på løsninger som kommer ut av det.
  • PE-sveising er et evig aktuelt tema. Vi ser på nyheter, praktiske erfaringer og beste kunnskap innenfor både speilsveis og elektromuffer.
  • Beredskap er sørgelig høyaktuelt. Et IKS fra sentralt på Østlandet forteller om en hendelse med sabotasje mot en ny 800 mm vannledning. Vi får også høre hvordan en av landets fremste spesialister på militær etterretning arbeider med en kommunal beredskapsplan.
  • Miljø er et eget hovedtema på Hallingtreff 2024. Elektrifisering har kommet inn også i NoDig, og gjør grøftefrie metoder enda mer miljøvennlige. Men hva med tilgang på el-energi...? Vi ser på nytt utstyr, nye metoder og ny kunnskap som vil gjøre VA-jobben mer effektiv og miljøvennlig.

Her er presentasjonen, med flere bilder, på Hallingplasts side.

Her er en RIN-artikkel fra forrige Hallingtreff, juni 2022.