https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/06/Kai-Berg-1.png

Viktig innblikk i driftspersonellets hverdag

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
HALLINGTREFF 2022: -Driftspersonellet ble løftet fram under årets Hallingtreff. Det er gutta og jentene i grøfta som er nøkkelpersonellet i VA-Norge.  Samhandling og samspill med praktikerne er avgjørende for et godt resultat innen både vann og avløp. Det mente Vidar Jellum, som er ingeniør innen VA-teknikk og nå daglig leder i VA Consult AS i Sandefjord. Vidar er i tillegg en dreven rørinspektør etter drøye 11 år i Morten Rørinspeksjon AS. Med erfaring fra drift og vedlikehold i Sandefjord kommune vet han hvor viktig driftspersonellet er i vannbransjen. Økt kompetansekrav Jobben som driftsteknikere er blitt mer digitalisert, og kravet til kompetanse er økt.  Varslingsrutinene er blitt mer avansert og verktøykassen er utvidet. -De som jobber med drift i kommunene og vannverkene må ha bred kompetanse i alt fra rensing til lekkasjer, graving, grunnforhold, trykkprøving, spyling, HMS og rørlegging.  De har kunnskap som spesielt konsulenter må gjøre seg nytte av, mente Vidar Hellum. Driftspersonell må også inn i samspills-prosjektene på et tidlig tidspunkt. De har god kontakt med andre aktører, og kan gjøre innefolket mye bedre, sa han. Allsidig rørlegger Konferansedeltakerne på årets Hallingtreff fikk møte operatører i både norske og svenske kommuner. Først ut var rørlegger Kai Berg, som er driftsoperatør på vann og avløp i Krødsherad kommune. Han ga et innblikk i sin hverdag der han blant annet overvåker vannkvaliteten.  2.300 innbyggere er hverdagen, men kommunen vokser til godt over 20.000 når hyttefolk og hotellgjester inntar Norefjell. Som driftsoperatør i en liten kommune må Kai også trå til som ambulansesjåfør, brannmann og omsorgsarbeider. Det gjør hverdagen uforutsigbar, men også innholdsrik. Derfor stortrives han i jobben sin, og er spesielt stolt over det nye renseanlegget i kommunen. Driftssentralen i Bærum kommune Morten Backmann er fagansvarlig for vann i Bærum kommunes VA- anleggsavdeling og er også en del av drift- og beredskapsgruppa, der han er tilknyttet driftssentralen på Rud. -Hverdagen handler om at alle skal ha trygt og godt vann, og at avløpssystemene fungerer. Vi skal vite hva vi driver med, men vi er egentlig en beredskapsbransje der det handler om å foreta de rette prioriteringene og sørger for at alle i kommunen får det de forventer, fortalte han. -Vi er rustet for det meste, og vi har et beredskapslager og innsatsplaner for det mest tenkelige. Vi vet hva fleksibilitet er.  Totalt 40 medarbeidere tar seg av drifta på vann og avløp, der lekkasjesøk er en viktig del av hverdagen, fortalte Backmann.
Viktig med kompetanseoverføring
Har også fagansvaret for anleggsavdelingen, som består av seks medarbeidere og som kan jobben sin. Bærum kommune har mye kompetanse samlet på ett sted. Her er det en fin blanding av erfarne og nye medarbeidere, og det er viktig at kompetanseoverføringen blir ivaretatt, understreket han. Han trakk også fram varslingen til innbyggerne i forbindelse med driftsforstyrrelser eller lekkasjer som en viktig del av jobben.  Selve varslingsrutinene er gode og vi kan nå alle aktuelle abonnenter i løpet av få minutter. Det skjer mye i Bærum som påvirker drift og beredskap. De mange store prosjektene som E-18 utbyggingen, Fornebubanen og E-16 opp til Sollihøgda påvirker avdelingens arbeid. Her understreket Backmann at det er viktig å bli involvert i prosjektet, fordi det er hans avdeling som skal drifte mye av det som blir prosjektert under bakken. Digitalt i Nord-Sverige Fra Nord-Sverige og VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB med hovedkontor i Umeå, kom vedlikeholdssjefene Walter Jonasson og Peter H. Eriksson. VAKIN forsyner innbyggerne i Umeå, Nordmaling og Vindeln med drikkevann, renser avløpsvann, håndterer husholdningsavfall og jobber for en bærekraftig utvikling. De fortalte om en digital hverdag der de har satset spesielt på digitale vannmålere og lekkasjesøk med IoT. Walter har siden 2014 vært ansvarlig for vedlikeholdsprosessen på rørledninger og anlegg for vannverk og renseanlegg i VAKIN. I tillegg til det daglige arbeidet er Walter også involvert i tre ulike nettverk innen Svenskt Vatten. Dette er Rørnettutvalget, Digitaliseringsnett VA og Vedlikeholdsnett VA-verk. Mens Backmann i Bærum kommune er forkjemper for en kombinasjon av det analoge og digitale er VAKIN på det nærmeste heldigitale, med sine fordeler og ulemper. Praktikernes arena Uansett arbeidsform og arbeidsoppgaver var det tydelig at sesjonen der praktikernes hverdag ble belyst ble satt ekstra pris på under årets Hallingtreff. Her var engasjementet stort og samtalen konstruktiv mellom inne- og utefolket. Hallingtreff framsto enda tydeligere som praktikernes arena.