image

Fremdrift for nytt fagbrev

Trond Alm t.v og Ståle A. Brodahl, fotografert på Vannsenteret i Ås, som har forfattet en kronikk om det nye fagbrevet i driftsoperatørfaget publisert på Hallingsplasts rørblogg.  (Foto: Jørn Søderholm)

Drift og vedlikehold må utføres av folk som kan nok om teknikk og prosedyrer, og som i tillegg har detaljert kunnskap om det spesifikke nettet i deres ansvarsområde. Likevel finnes det ikke én eneste skole eller undervisningsinstitusjon i Norge som utdanner fagfolk til det viktige drifts- og vedlikeholdsfaget i vann og avløp.

De siste årene har vi sett hyggelige tendenser til at flere unge, dyktige og velutdannede mennesker ønsker å bidra i bransjen. Ikke minst takket være VA-yngres kjempeinnsats med å selge inn vannbransjen som en utviklende og fremtidsrettet yrkesvei. Vi trenger den samme given også på den praktiske siden, der et fagbrev er mer relevant enn en ingeniørutdanning. Vi trenger både mester og master, om du vil, skriver Trond Alm og Ståle A. Brodahl i en kommentarartikkel på Hallingsplasts Rørblogg. 

Erfarne, vel kjente initiativtakere

Ståle A. Brodahl har i en årrekke arbeidet som fagarbeider i vann- og avløpsavdelingen i Ullensaker, og vært medlem av RINs styre, hvor han har vært leder av faggruppe rørinspeksjon. Nå har han gått over til en nyopprettet stilling i Ullensaker, som Spesialrådgiver avløp, og tok derfor ikke gjenvalg til RINs styre ved forrige årsmøte. Men han er fortsatt aktiv for det nye fagbrevet. Trond Alm, som arbeider i sitt eget firma Tubus, har vært engasjert i Rørinspeksjon Norge i mange år, blant annet som styremedlem. Han er også aktiv med å holde kurs innen spyling.  Les mer om Trond Alm her, i artikkelen som ble skrevet da han i vinter mottok Hallingtrefs ærespris for 2024.

Avgjørende årsaker

I kommentaren beskriver de at vi trenger et fagbrev av mange årsaker, hvor tre av de viktigste er:

 • Erfarne fagfolk som betjener dagens anlegg, kan få dokumentert sin realkompetanse.
 • Bransjen trenger påfyll av nye, unge fagfolk til utfordrende oppgaver med drift i vannbransjen.
 • Kommuner, IKSer og private selskaper trenger relevant fagbrev som dokumentasjon og virkemiddel i rekruttering.

Opprettelsen av et nytt lærefag for driftsoperatører i vann og avløp er en lang og komplisert byråkratisk prosess. Men det er fullt gjennomførbart. Det har blant annet MEF og EBA vist ved at de fikk opprettet anleggsrørleggerfaget for noen år siden. Nå er vi i gang med en prosess vi håper og tror skal ende opp i et fagbrev for driftsoperatører i vann og avløp, skriver de i kommentaren som ligger her. Hele denne teksten er hentet fra kommentaren deres.

Livsviktig tjeneste uten utdanning

Vann- og avløpsbransjen sliter med rekruttering.  Kommunene er blant de som sitter verst i det, spesielt rammes mindre kommuner.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og distribueres til samtlige innbyggere og bedrifter gjennom et nett som bare må virke. I fortsettelsen av det har vi avløpsnettet, som er et av samfunnets viktigste redskaper til å sikre befolkningen mot helsefarlige forurensninger. Drift og vedlikehold må utføres av folk som kan nok om teknikk og prosedyrer, og som i tillegg har detaljert kunnskap om det spesifikke nettet i deres ansvarsområde. Likevel finnes det ikke én eneste skole eller undervisningsinstitusjon i Norge som utdanner fagfolk til det viktige drifts- og vedlikeholdsfaget i vann og avløp.

Mangler det noe her?

I kommentaren presenterer de en tilfeldig sammensatt liste over oppgaver driftsoperatør i vann og avløp må kunne. Listen er på ingen måte uttømmende. Er det noe du mener bør være med på lista?

 • Rørledninger og transportnett for vann og avløp
 • Trykkøkningsstasjoner og reduksjonsventiler
 • Vannreservoar/høydebasseng
 • Overvannsledninger
 • Vannmålere, mengdemålere
 • Nedstrømsløsninger
 • Mengdeberegninger, kapasitet, prosjektering
 • Slamsuging, supersuger,
 • Pluggkjøring, spyling, kloring, dekloring
 • Høytrykks- og ultrahøytrykksspyling
 • Rørinspeksjon, fallmåling, dimensjonsmåling
 • Lekkasjesøk, trasésøk, kumsøk
 • Trykktesting og tetthetsprøving
 • Rørfornying i trykksatte og trykkløse ledninger
 • Rørlegging, reparasjoner, nye rør
 • Grøftekonstruksjon og NoDig-metoder
 • Materialteknikk
 • Kartverk
 • Driftsovervåkning, med analyse av driftskurver og feilsøk
 • PLS-styring
 • Pumper, feilsøk og reparasjoner
 • Div arb med styringsskap (pumper) på anlegg
 • Hva operatøren blir eksponert for i arbeidsmiljøet
 • Generell datakunnskap
 • Økonomi, HMS, ansvar

Det videre arbeidet

I slutten av april møttes en gruppe engasjerte og interesserte bransjefolk på Vannsenteret for å diskutere dette nærmere. Det ble et interessant og konstruktivt møte i det som kanskje kan kalles en tidlig arbeidsgruppe. Møtet konkluderte med at et fagbrev for VA-driftsoperatører er et prosjekt som vil gagne samfunnet, og som bør jobbes videre med.

Dette kommer vi tilbake til i RIN-artikler. Følg med!