https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/03/RIN-Mot-Stale.jpeg

Møt Ståle Andersen Brodahl

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Under RINs årsmøte 14. april skal det velges fire kandidater til styret. I vår lille mini-artikkelserie, hvor vi presenterer de fire styremedlemmene som ikke er på valg i år, er vi kommet til Ståle Andersen Brodahl.

Styremedlemmene i RIN presenteres via fire raske spørsmål:

1: Hvem er du?: Navn, alder og bosted?
2: Hvor arbeider du, og hva er bakgrunnen din?
3: Hvor lenge har du vært engasjert i RIN?
4: Hva brenner du mest for i RIN-sammenheng?

1: Ståle Andersen Brodahl er 50 år og bor i Nannestad.

2: Opprinnelig er Brodahl utdannet innen elektro, og har fagbrev som serviceelektroniker. Nå jobber han som fagarbeider i vann- og avløpsavdelingen i Ullensaker. Overgangen til vannfaget skjedde for lenge siden. Etter syv års som serviceelektroniker, begynte han i et privat firma Lekkasjeteknikk AS. Det var i 2000, og arbeidet besto i høytrykksspyling og rørinspeksjon. I 2013 gikk han over til Rosim. Da begynte Ståle Andersen Brodahl også å arbeide innen det administrative, og ble engasjert som kursinstruktør.

– Så gikk det pø om pø, inntil jeg ble ansatt i kommunen for tre år siden, forteller den engasjerte fagarbeideren.
I Ullensaker er han en av to som jobber med lekkasjesøk på drikkevannsnettet og med å forebygge fremmedvann inn på avløpsnettet.
– Jeg bistår i tillegg med arbeid knyttet til vannmålere. Jeg har jo den tekniske bakgrunnen og bruken av vannmålere bidrar også inn i vårt arbeid, forklarer han.

3: Allerede i sin føreste stilling innen rørinspeksjon meldte Ståle seg inn i RIN. Da han ble ansatt i Rosim begynte han å delta på årstreff, bidro med foredrag og inn i kursvirksomhet. Nå leder Ståle RINs Rørinspeksjonsgruppe. Styremedlem ble han i 2019.

4: Hovedengasjementet hans er ikke uventet innen arbeidet med rørinspeksjon.

– Jeg er glad for at vi har fått satt en ramme rundt prosessen. Det gir lettere rom for opplæring og gjør det mulig å definere hvordan vi skal videreutvikle faget, kjøre kurs og gi opplæring. Jeg blir også leid inn for å gi kurs hos mindre operatørselskap. Da opplever det som lærerikt å kunne lære videre. Samtidig trives jeg godt med det praktiske arbeidet, og å selv kjøre TV-bilen. Hos oss er jeg en av to som gjør det. For meg som er utdannet innen elektro, og har arbeidet med rørinspeksjon hele mitt liv og elsker teknologi og utstyr, er det mitt i blinken å få arbeide så bredt med dette, beskriver rørinspektøren begeistret.

– Noe mer?

– Ja, kum-standarden. Den ligger og svever litt foreløpig, men nå er det kalt inn til et møte for å begynne arbeidet med å fullføre prosessen med tilstandsrapportering av kummer. Det er først nå vi har fått en standard. Nå må prosessen fullføres slik at dataen går automatisk inn i kartverket.

Her kan du møte Trond Alm, Stein Linholt og her er Peer Christian Nordby. Også de har ett år igjen av perioden de er valgt for i RIN styret.