https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/Lars-Erik-Fiskum-og-Ole-Larmerud-RIN-1.jpg

VVS-hedersmann tildelt nordisk pris

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Ole Larmerud, en bauta innen norsk VVA, ble tirsdag kveld tildelt Den store Nordiske vannskadepris 2022 under applaus fra nærmere 170 bransjefolk fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selv ble han for en gangs skyld målløs i noen sekunder. Det er ikke ofte det skjer med mannen som omtales som Norges mest kjente VVS ingeniør. Ved åpningen av seminaret fortalte Larmerud at han satte stor pris på å bli invitert til tross for at han ikke lenger har noen formell rolle i norsk rørbransje. At årsaken til invitasjonen var at han skulle motta Nordens vannskadepris var totalt utenfor hans tankebaner. Det var Norges representant i Nordisk Vannskaderåd, Lars-Erik Fiskum, som fikk æren av å dele ut prisen til Ole Larmerud.  Han slo fast at Larmerud nærmest er overkvalifisert til denne prisen, som denne gang ble delt ut for 12. gang. Statuttene for prisen er at mottakeren skal være en person med stor autoritet, være en kjent personlighet i bransjen, og at vedkommende skal ha viet sitt yrkesaktive liv til kompetansebyggende arbeid for å forebygge vannskader. Prisvinneren skal også komme fra det landet som arrangerer seminaret. I tillegg er det besluttet at prisvinneren ikke skal sitte i Nordisk Vannskaderåd. Dette for å unngå intern korrupsjon og misunnelser, som Fiskum på sitt humoristiske vis forklarte til allmen latter. Det betyr at Fiskum må si fra seg plassen i rådet før han selv er aktuell kandidat. Ole Larmerud har stått blant de nominerte kandidatene siden 2001, da Norge første gang arrangerte Nordisk Vannskadeseminar. En liste med tre kandidater Allerede i 2001 ble det satte vi opp en liste med tre nominerte navn. Disse skulle motta prisen i 2001, 2011 og nå i 2022, ett år forsinket grunnet panemien. Rekkefølgen på hvilket år mottagerne skulle få prisen ble foretatt ved loddtrekning. I de etterfølgende årene har privinneren lagt ytterligere meritter til sin CV. Prisvinneren i 2001 var Oddvar Stensrød, som selv var tilstede under årets utdeling. Stensrød var gjennom et langt yrkesliv først på Norges Byggforskningsinstitutt og deretter hos Gjensidige forsikring, der han var en tydelig og sterk talsperson for hvordan vannskader kunne unngås. I 2011 fikk Tor Brønn, som da var sjef for Wirsbo Norge, prisen som andre normann. Han fikk prisen for sitt engasjement med å utvikle og implementere rør-i-rør systemet i Norge. Vokste opp i en rørleggerskuffe Ole Larmerud vokste ifølge seg selv opp i en rørleggerskuffe på 1950 tallet. Han startet sin karriere i sin fars rørleggerbedrift på 1960-tallet. I 1981 ble han teknisk sjef i NRL som idag er RørNorge. -Fra da av har han forsøkt å holde rørleggerne litt i øret når det gjelder riktig utførelse og god nok kompetanse. Ole kan som Fantomet være streng med de som ikke gjør jobben riktig, hevdet Fiskum. Blant høydepunkter i karrieren ble nevnt utviklingen av bransjens kalkulasjonsprogram -RS Kalk i 1985. Han var med i etableringen av Fagrådet for våtrom og er forfatter av en rekke lærebøker, deriblant Rørhåndboka, som ofte trekkes fram som rørleggerens bibel. Han var også medforfatter i Læreboka Sanitærteknikk som kom ut i 2019, Ole var årsaken til at boka ble på 1,5 kg, ble det hevdet. Takket være sin språkbegavelse står han også som forfatter av "English for plumbers". Boka kan fortsatt kjøpes hos Ark Bokhandel for 249 kr. Signert utgave kan bestilles hos forfatteren, men da for en betydelig høyere pris, ble det hevdet under overrekkelsen. Det må nevnes at Ole Larmerud har bidratt til utarbeidelse av flere Norske standarder og vært tungt engasjert i norsk rørleggerutdanning. Han var primus motor for opprettelsen av den Tekniske Fagskolen i Oslo i 2002, den som senere ble KEM linja (klima, energi og miijø). Idag utdanner denne linja 30 fagskoleingeniører hvert år. Ole har også vært svært opptatt av rekruttering. Han har stått i ledelsen for Norgesmesterskapet i rørlegging og har vært representant i Vannskadekontoret i mer enn 30 år. Larmerud har hatt en enorm arbeidskapasitet som har kommet hele rørbransjen til gode, og driver fortsatt eget rådgiverselskap. Oppsummert fikk Larmerud prisen med denne begrunnelsen: «For fremragende og glødende engasjement for sitt arbeid med vannskadesikre byggemetoder i Norge. Gjennom sitt lange yrkesliv har pristageren bidratt til å styrke rørleggerfagets praktiske og teoretiske utdannelse, samt vært en tydelig stemme i bransjeforeninger, standardiseringsarbeid og nasjonale utvalg.»   Tekst og foto: Odd Borgestrand.