https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/03/Montasje-vannkum-scaled.jpeg

Vinterlig VA-arbeid ved Strandpromenaden 

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 18 mars 2024

Hovedbildet: Armaturet til en stedbygget vannkum, under montasje. Ledningen er Ø600 mm, platen er stedstøpt, også veggene skal støpes på plassen.

I Lillehammer er Strandpromenaden et attraktivt område for aktivitet og rekreasjon ved Mjøsa og Lågen. Nå bygges nye VA-ledninger gjennom det hele. 

Lillehammer kommune leverer vann til Ringsaker kommune og noe av hyttefeltene på Sjusjøen. Lillehammer tar i tillegg i mot spillvann fra Ringsaker, Gausdal og Øyer kommuner. Nå legges nye hovedledninger for å bidra til rent vann og sikre transporten av avløpsvann til renseanlegget. Arbeidet startet september 2023, etter planen er det ferdig til sommeren 2024. 

Kompleks plassering

Den sentrumsnære strandsonen er et attraktivt, sentrumsnært aktivitets- og rekreasjonsområde, med turvegnett, skatepark, treningsanlegg, sandvolleyballbaner, balløkke, disc-golf, toalett, sandstrand og parkeringsplass. Et sentralt element er en gangbru over Mesnaelva. Under den henger en eksisterende avløpsledning av glassfiber, fra 1975. Det er registrert setninger på nord-siden av brua. Der er det motfall. Derfor skal brua erstattes av en ny fagverksbru i tre, før skadene blir for store.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/03/Befaring-Sjostranda-1024x768.jpeg

Fra v. Knut Andreas Myklebust-Vårvang, driftsingeniør for ledningsnettet innen Vann og Avløp i sektor for By- og samfunnsutvikling i Lillehammer kommune, sammen med prosjektkontrollør Arvid Berentsen, på anlegget.

Uvanlig oppgave

I den gamle avløpsledningen er det også påvist slitasje i bunnen. Nå etableres ny ledning, mens den gamle fortsatt er i drift. Begge ledningene er i dimensjon Ø600 mm. Samtidig etableres ny vannledningstrasé.

Hovedutfordringen i arbeidet med de store dimensjonene er elendige grunnforhold. Arealet består av utfylt masse, delvis forurensede og med dårlig stabilitet. Derfor er halve traseen, på 900 meter, pælet.

– Det er ikke ofte vi bygger bru. Vi har ikke samme erfaring på pæling, betong og brubygging som på rør og kummer, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

Han er driftsingeniør for ledningsnettet innen Vann og Avløp i sektor for By- og samfunnsutvikling i Lillehammer kommune, og har invitert RINs redaktør med på befaring.

Kort vindu på vann-nivået

Nå haster det å få ned brufundamentet og søndre delen av ledningsanlegget mens vannstanden er lav.

– Vannet i Mjøsa synker fortsatt ut i mars, men så begynner vannet å stige igjen allerede i april. Disse elementene er mest kritiske å få på plass mens nivået er på sitt laveste, beskriver prosjektkontroller Arvid Berntsen, også han er ansatt i vann og avløp med hovedoppgave å føre tilsyn med saneringsprosjekter innen VA.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/03/Fundamentering-1024x768.jpeg

Hovedutfordringen er elendige grunnforhold, på arealet som består av utfylt masse med dårlig stabilitet. Derfor støpes det plate, i tillegg til å pæle.

Berørt terreng vil, med mindre endringer, settes tilbake til opprinnelig stand når arbeidet er ferdigstilt. Etter at anleggsarbeidet er ferdig og ny bru er på plass, vil den eksisterende brua rives. Det skjer i løpet av våren 2025, når vannstanden igjen er lav i Lågen og Mesnaelva.

Det er Anlegg Øst Entreprenør AS, lokalisert på Lillehammer, som utfører hele entreprisen, med Moelven Limtre AS som underleverandør på brua. Arbeidet med peling utføres av Geo Fundamentering AS, også de som underentreprenør. Lillehammer kommune er godt fornøyd med samarbeidet og kvaliteten på utførte arbeider, så langt i entreprisen.

/static/1837946986eb4f0e8be20ef69c312391/Avlopskum-edited-scaled.jpeg

Denne spesialbygde avløpskummen skal fordele avløpet til den nye og den gamle ledningen. Det kommer en avløpsledning inn, mens den har to utløp.