https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/07/Toril-Hofshagen-1.jpg

Villig å betale mer for vann og avløp

avatarevuser
Oppdatert: 27 juli 2017
En befolkningsundersøkelse Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, viser at de fleste er villige til å betale mer i gebyr for å få rent vann i springen og sikre gode avløpstjenester. Hele 68 prosent av de spurte var i svært stor grad eller i noen grad villige til å betale mer for vann- og avløpstjenesten. 27 prosent syntes det er dyrt med vann- og avløp i dag. Når investeringsbehovet er estimert til 280 milliarder kroner fram til 2040 er dette et svimlende beløp, men ifølge Norsk Vann ville det ha kostet hele 800 milliarder kroner å bygge de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i Norge på nytt. -Vi har bygd opp en enorm infrastruktur i Norge for å sørge for rent vann i springen og rent vann i naturen i vårt langstrakte land. Dette er livsviktig infrastruktur som sørger for at innbyggere og næringsliv har tilgang på rent vann hvert minutt av døgnet, 365 dager i året. Det må vi ta vare på, sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Innbyggerne betaler Det er kommunens innbyggere som må betale for at Norge fremdeles skal ha et godt drikkevann. Investeringsbehovet fremover vil gi en beregnet økning i vann- og avløpsgebyret på fire prosent årlig utover ordinær prisvekst. Men gebyret vil kunne variere mye fra kommune til kommune.  Gebyrene varierer allerede i dag betydelig mellom kommunene, og dette har blant annet med befolkningstetthet å gjøre. -Overraskende mange er positive til å betale mer for denne viktige kommunale tjenesten, dersom vi skal ta undersøkelsen fra Sentio til etterretning, sier Norsk Vann direktøren. Hun understreker at det nå er viktig at vannbransjen lykkes i å samarbeide om teknologiutvikling og mer effektiv tjenesteproduksjon, for å begrense gebyrveksten mest mulig. En satsing på vann i Norge gir også muligheter for flere arbeidsplasser innenlands og eksport av norsk vannteknologi og -kompetanse. -Det globale markedet skriker etter vannkompetanse og ny teknologi. I Norge lever vi av og med vannet, hva er da mer naturlig enn at vi viser verden hvordan man forvalter og bruker denne fantastiske ressursen? En skikkelig satsing kan skape en ny norsk eksportnæring, mener Hofshagen.