https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/05/magnar-sekse-005-Kopi-1.jpg

Vil rekruttere fra olje til vann

avatarevuser
Oppdatert: 25 mai 2016
Fagdirektør for VA i Bergen kommune, Magnar Sekse, benyttet sitt foredrag under Infrastrukturdagene i Stavanger til å framsnakke vannbransjen som en viktig del av norsk infrastruktur. I denne bransjen er det en rekke spennende oppdrag som venter på dyktige ingeniører. Sekse har lang fartstid og har hatt en rekke tillitsverv i norsk og internasjonal vannbransje. Nå er han leder for den norske avdelingen av International Water Association i tillegg til sin faste jobb som fagdirektør for vann og avløp i Bergen kommune. Rekrutteringskampanje Bergen kommune har selv kjørt en rekrutteringskampanje for å trekke til seg unge vann-entusiaster. Det ble et tankekors for Sekse og hans kolleger at karrieremuligheten innen norsk vannbransje ble vurdert som lav blant studenter på NTNU. Prosjektmangfold og «action» i jobben ble etterlyst av unge studenter ved Ingeniørhøgskolen i Bergen da de ble intervjuet i forbindelse med rekrutteringskampanjen. -Det er nettopp prosjektmangfold og mange spennende utfordringer vi kan tilby, men vi har ikke klart å nå ut med dette budskapet, innrømmet Sekse. Usynlig, usexy, og gubbete Da bransjen ble omtalt som «usynlig, usexy, og gubbete» bestemte bransjen seg for å sette i gang et omfattende omdømmeprosjekt. -Det ble en erkjennelse at vi kan framstå som vår egen verste fiende. Vi måtte rett og slett starte arbeidet med å bygge intern stolthet, fortsatte Sekse. Omdømmeplattformens fakusord er ren, trygg og nyskapende. Det er opprettet en egen nettside, jobbmedvann.no som et redskap for å øke rekrutteringen. Istedenfor å si «VA bransjen» skal medarbeiderne nå heller si «vannbransjen». Sistnevnte begrep kommuniserer bedre med omgivelsene og bærer mindre preg av «stammespråk», som man så ofte opplever i ulike bransjer. -Vi skal i mindre grad snakke om avløp og kloakk, men fokusere på at det er vannbehandling det hele dreier seg om. Grunnen er at begrepet vannbransjen favner bredere enn VA bransjen, sa Sekse. Det er 10.000 medarbeidere i norsk vannbransje, og Magnar Sekse mener bransjen trenger 10.00 gode vann-ambassadører. -Vi har mye å være stolt av, eksempelvis folkehelse, klima, miljø og verdiskaping. Vi har visst det lenge, men vi har ikke vært flinke til å fortelle andre hva vi jobber med. Vi må snakke mer for å øke rekrutteringen.  Det er få som vet at vi gjør regnvann til drikkevann og saltvann til ferskvann. Uten vann dør alt liv. Det må viktig nok til å få fram budskapet, mente Sekse. Fra olje til vann. Under en infrastrukturkonferanse i Stavanger var det naturlig for Sekse å ta trekke fram muligheten for at ansatte i oljebransjen kan omskolere seg til å bli vanningeniører. Det skal globalt investeres for 800 milliarder dollar hvert eneste år innen internasjonal vannbransje, og bransjen trenger dyktige ingeniører over hele verden. I Norge har konsulentselskapet Necon i Bergen, sammen med blant andre Bergen kommune, Høgskolen i Bergen og NAV startet et prosjekt for å få gode oljeingeniører til å bli gode VA-ingeniører. Høgskolen i Bergen arbeider nå med et opplegg for etterutdanning innen VA. Den kritiske faktoren er imidlertid lærekrefter. Mange læresteder VA-utdanningen har også fått et løft ved at høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik etter at disse studiestedene er blitt en del av NTNU. Nå tilbyr disse lærestedene en bachelorgrad innen VA. Også Høgskolene i Østfold, Telemark, Oslo, Narvik, Buskerud, Stavanger, Agder og NMBU på Ås tilbyr denne utdanningen. Søkningen til VA-fag rundt om i landet er økt betydelig de siste årene, slo Magnar Sekse fast. -Vi trenger mange dyktige og innovative hoder og hender for å bygge norsk infrastruktur. Vannbransjen ønsker sin del av disse hodene og hendene, konkluderte Magnar Sekse.