https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/02/jenssen-og-rapport-1.jpg

Vil fornye manual for avløpssystemer

avatarevuser
Oppdatert: 20 februar 2015
Mye er skjedd siden manualen ble gitt ut som en Norvar-rapport i 2005, men den er et viktig arbeidsdokument for rørinspektører, blant annet for å sikre lik utførelse på rapporteringen. RIN i samarbeid med Norsk Vann holder egne kurs og gjennomfører opplæring om denne manualen. Det er derfor viktig at den er oppdatert, skriver RIN-leder Finn Jenssen i et brev til Norsk Vann. Jenssen gir flere eksempler på at dagens manual har behov for revisjon. Eksempelvis mener RIN at deformasjon også må kunne rapporteres for stive rør, som betong/glasserte leirrør. Dette er viktig for å vurdere muligheten for eventuell etterfølgende strømperenovering. Jenssen trekker også fram «forskjøvet skjøt» som ofte feilrapporteres av operatører på grunn av ulik leggeanvisning for den enkelte rørtypen. Mange nye erfaringer Erfaringene fra strømperenoverte avløpsledninger har økt betydelig de siste årene og derfor bør også rapporteringssystemet om ulike feil på disse renoveringene oppdateres, mener Jenssen. RIN-lederen er også tydelig på at det med den 10 år gamle manualen er få muligheter for rapportering av feil på nyanlegg. Med bakgrunn i dette mener Jenssen at manualen bør omarbeides for bedre å ivareta både gamle og nye anlegg. I tillegg bør det etter RINs mening utarbeides en ny manual hvor det fokuseres på de ulike variantene av strømpeprodukter. Siden denne manualen er felles for de nordiske landene bør det avklares om en revisjon kan gjennomføres kun for Norge, eller om dette må avklares med de øvrige nordiske landene, skriver Jenssen til slutt i sin henvendelse til Norsk Vann. Positiv Norsk Vann-direktør Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann tar positivt imot innspillet fra RIN. Hun mener Samarbeidsforumet for ledningsfornyelse (RIN, SSTT og Norsk Vann er et naturlig sted for å drøfte manualbehovene. Hofshagen uttrykker glede over at det er etablert en ny samarbeidsarena mellom RIN, SSTT og Norsk Vann og ser frem til at de tre organisasjonene i fellesskap kan løse viktige utfordringer på ledningsområdet fremover.