https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/05/Kurs-–-Kopi-1.jpg

Vellykket prøvekurs i kvalitetssikring av nye VA anlegg

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering har nå gjennomført sitt prøvekurs i «Kvalitetssikring av nye VA anlegg». 15 operatører deltok på kurset der veteranene Kåre Aaby og Trond Havnnes stilte som forelesere. Kurset ble gjennomført over tre dager på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen, der de to første dagene i hovedsak handlet om kvalitetssikring av vannledninger/trykkledninger, mens den tredje dagen tok for seg kvalitetssikring av selvfallsledninger med overtrykk/undertrykk med luft. [caption id="attachment_9801" align="alignleft" width="267"]
Trond Havnnes (t.v) og Kåre Aaby stilte som forelesere under prøvekurset der inviterte operatører deltok.[/caption] -Kurset og kurskompendiet fungerte bra, men vi kommer til å gjøre noen små justeringer til neste kurs, forteller leder av faggruppa og en av fagpersonene som har utarbeidet kurset, Stein Linholt i Norva24 Flagstad. -Vi har et mål om å gjennomføre et nytt kurs i september, men dette avhenger selvfølgelig av interessen for dette. Vi som har utarbeidet kurset mener selvsagt at kurs i kvalitetssikring av nye VA-anlegg er både nødvendig og viktig. Det er også viktig at operatører i RIN har en felles forståelse for hvilke standarder som skal gjelde og hvordan rapporteringen skal skje. Derfor håper vi operatører som gjerne vil være med på et kurs der det handler om kvalitetssikring av nye VA-anlegg gjerne legger inn en «søknad» til sekretariatet i RIN eller direkte til meg, sier Linholt. Epostadressene er henholdsvis post@rin-norge.no eller stein.linholt@norva24.no