https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/12/total-senter-–RIN-1.png

Vannsenteret prioriterer faglig tilbud framfor hovedbygg

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Det planlagte hovedbygget til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås er på grunn av et krevende byggmarked foreløpig lagt på is.  Styret går inn for en enklere løsning for å sikre god framdrift på lokaler for opplæring med tilhørende øvings- og testfelt. -Nå skal vi levere godt faglig innhold, sier daglig leder ved senteret, Sjur Tveite. Senteret hadde nylig en totalentreprise for hovedbygg og nærliggende utomhusanlegg ute som et offentlig anbud sammen med byggherre NMBU. De tilbud som kom inn lå betydelig over budsjettrammen for byggeprosjektet, og med den usikkerhet og risiko som råder i byggmarkedet besluttet styret i Vannsenteret å avlyse konkurransen, forklarer Sjur Tveite. Kommuner og leverandører bidrar Selv om realisering av hovedbygget blir utsatt vil det planlagte trenings- og testfeltet tilknyttet senteret bli etablert rett over sommeren, bekrefter Tveite overfor RIN/SSTT. Han er svært godt fornøyd med at kommunene Ås, Nordre Follo og VAV Oslo vil stille med ressurser i form av mannskaper og utstyr for å realisere øvings- og testfeltet. I tillegg er det klart at en rekke leverandører tilknyttet vannbransjen bidrar med sine produkter og løsninger. En tålmodighetsprøve Som tidligere omtalt er realiseringen av senteret blitt en tålmodighetsprøve for hele vannbransjen. Det er snart 20 år siden Arve Hansen i Rørinspeksjon Norge lanserte visjonen om et senter tilknyttet NMBU på Ås. Sjur Tveite er enig i at det kan skrives en lang historiefortelling om senteret, men han understreker at styret for senteret nå har en klar plan for etablering av senterets bygg og anlegg. Med de enorme økningene blant annet i materialkostnader fant Vannsenteret og byggherren NMBU det nødvendig å trekke i bremsen. Modulbygg og hall Det planlegges nå etablering av et modulbygg for undervisning og administrasjon samt en hall for framvisning og demonstrasjon av VA-produkter og løsninger. -Ved å fokusere på en midlertidig løsning vil senteret raskt komme i gang med tilbud og tjenester som gir nytte for bransjen og samfunnet. Når senteret kan vise til nytten av ulike kurs, annen opplæring og utviklingsarbeid for bransjen blir det enklere å framskaffe den nødvendige kapitalen som kreves for senere å etablere et permanent bygg, mener Tveite. -Et forenklet administrasjonsbygg vil la seg realisere forholdsvis raskt, og vi kan fokusere sterkt på faglig innhold som bransjen har etterspurt i mange år. Nå er planen å kjøre i gang aktiviteter allerede i høst i samarbeid med blant andre RIN og Norsk Vann. Vi vil også ha egne aktiviteter i regi av Vannsenteret. Nå skal vi bygge Ås som en møteplass for bransjen sammen med våre eiere, slår Tveite fast. -Vi får ikke et signalbygg i første omgang, men det VA-faglige blir etter min mening styrket ved at en større del av ressursene benyttes på VA-delen av anlegget, konkluderer Tveite. Han lover at spaden skal settes i jorda over sommeren for etablering av et treningsfelt med ledningsnett for opplæring og uttesting av utstyr knyttet til ulike driftsoppgaver som lekkasjesøk, rørinspeksjon, pluggkjøring, graving og NoDig for å nevne noen fagområder. Dette blir trolig godt mottatt spesielt av aktørene i RIN og SSTT.