https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/12/styremote.jpg

Vannsenteret: Godt å være i gang!

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 desember 2023

På bildet: Et ikke helt fulltallig styre i Vannsenteret. F.v. Geir Sogge Johnsen, Terje Røising, Reidar Kveine (bak), Thorbjørn Lothe Vik, styreleder Sigurd Grande, daglig leder Sjur Tveite og Hans Christian Sundby. Foto: Jørn Søderholm.

Første byggetrinn av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er i all hovedsak på plass. Det første styremøte er avholdt på senteret og for RINs del er to kurs gjennomført på landets læringsarena for vannbransjen.

– Det er godt å være i gang! sier daglig leder Sjur Tveite. 

Samme dag som styrets første møte på vannsenteret, i begynnelsen av desember, fikk senteret sin midlertidige brukstillatelse. Med det var en ny milepæl passert. Tidligere i høst gjennomførte Norsk Vann praksisdelen av et kurs for driftsoperatører på senteret. Der har de også hatt besøk av leverandører, som har vært inne for å planlegge aktiviteter og demonstrasjoner, det pågår et arbeid med studiemiljøene for å koble senteret inn mot undervisningen ved ulike studiesteder og Tveite er i dialog med forskningsmiljø og andre. 

Samarbeid for bransjens beste

Offisiell åpning med snorklipping kommer når anlegget har satt seg, til våren eller forsommeren. Da ser Sjur Tveite frem til å invitere til en hyggelig markering med invitasjon av sentrale personer, bidragsytere og samarbeidspartnere. Nå arbeider han og medarbeidere for å fylle senteret med innhold. Noe finnes fra før, noe skal utvikles basert på bransjens behov og ønsker. Samtidig er det viktig for senteret å nå avgrense, prioritere og konsentrere seg om det de skal levere og utvikle i neste år.

– I den forbindelsen ser vi frem til fortsatt godt samarbeid med, og leveranse fra de sentrale bransjeaktørene, som RIN, SSTT og Norsk Vann. For bransjen er det viktig å ta ut synergiene og det potensialet som ligger i godt samarbeid, hilser daglig leder Sjur Tveite.