https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/Det-forste-spadetaket-Vannsenteret-1-scaled-e1661240624823-1.jpg

Vannsenteret: Første spadetak er tatt!

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Det var Trond Alm, innleid byggeleder, styremedlem i RIN og mangeårig forkjemper for senteret, som var den første til å sette grabben i jorda på sentertomta. – Nå rettes all oppmerksomhet mot etablering av praktisk rettede fasiliteter for kurs, opplæring og testing, sier daglig leder ved senteret, Sjur Tveite, i en artikkel på vannsenterets egen hjemmeside.

Ligger godt an

Den første gravingen ble gjennomført for å få bedre kontroll på grunnforholdene. – Det er gjort noen grunnboringer. De viste at det kan være litt høyt grunnvann i området. Nå har det riktignok vært noe tørke, likevel ville jeg grave litt for å få danne meg et godt inntrykk av forholdene knyttet til stein, leire, kvikkleire, jordsmonn og vannivå, beskriver Trond Alm. [caption id="attachment_9955" align="alignleft" width="300"]
Byggeleder Trond Alm gikk bokstavelig til verks da han tok de første spadetakene på vannsenteret med en 2,7 tonns gravemaskin, som var innleid for anledningen.[/caption] – Og hva oppdaget du? – Dette er positivt. Det er gode masser hele veien ned! Som engasjert medlem i Rin siden 2007, og styremedlem gjennom flere år, har Trond Alm vært grunnleggende opptatt av å få senteret på plass på medlemmenes vegne og å få deres interesser representert i senteret.

En glad mann

– Hva betyr dette for deg? – Det betyr ganske mye. Jeg har selv hatt en vanvittig reise i miljøet og håper kanskje å få gi mest mulig tilbake til RINs medlemmer gjennom dette. Det var utrolig morsomt å få være først ute med maskinen. – Og du har tilstrekkelig gravekompetanse? – Jeg har maskinførerbevis på mye, så å hive seg inn i gravemaskinen og bidra litt praktisk, det gjør meg ingenting. Vi fikk også fjernet noen komposthauger og satt ut stikk der den første fasen skal bygges. – Hva blir det? – Det blir en kum med alle installasjoner, en kulvert og driftsbu oppå, svarer den innleide byggelederen. [caption id="attachment_9956" align="alignnone" width="1024"]
Trond Alm på feltet hvor den første fasen skal bygges.[/caption]

Klar, ferdig kurs!

De første elementene som etableres blir et lekkasje-lyttefelt, med 60 meter lange ledninger i pvc, pe og støpejern. I tillegg til pluggkjøring og innvendig lekkasjelytting, skal ledningene benyttes til kursing i trykktesting og desinfisering /dekloring. Derfra og i 90 grader sørover blir det bygget et marklyttingsfelt for stikk- og hovedledninger. Søknadsprosesser og tillatelser er tidkrevende, men i løpet av først halvår 2023 skal det kunne kjøres kurs her. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er fremtidens læringsarena for vannbransjen. Sentralt i arbeidet blir prosjektlederen for kurs og opplæring. Denne stillingen er nylig utlyst, med søknadsfrist 31.08.2022. Både Trond Alm og Sjur Tveite blir å treffe på RINs fagdager på Lillehammer 25. og 26. august. Der skal også RINs styreleder Reidar Kveine oppdatere deltakerne om siste nytt på vannsenteret. Har du ikke meldt deg på, har du fortsatt en sjanse!   Alle foto: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur .