https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/02/20190325_124416-scaled-1.jpg

Vannsenteret etterlyser vannlekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Det vil si; Til trenings- og testfeltet på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur trengs det lekkasjepunkt. Det vil si rørbiter med hull i. Har du noen liggende? Treningsfeltet etableres med et komplekst ledningsnett for opplæring og uttesting av utstyr knyttet til ulike driftsoppgaver. Aktuelt er lekkasjesøk, rørinspeksjon, pluggkjøring, graving og NoDig, for å nevne noen fagområder.

Hull i flere dimensjoner

Det er Trond Alm, styremedlem i RIN og leder for RINs faggruppe for spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger, som på vegne av Vannsenteret etterlyser lekkasjepunkt. Han bistår senteret i arbeidet med etableringen av trenings- og testfeltet. – Du ber i realiteten om å få ledninger med hull i? – Ja, vi trenger deler av rør som det har vært lekkasje på! På senteret må vi prefabrikkere lekkasjer. Derfor tar vi gjerne imot rørbiter som er kappet ut, forklarer Alm.

Aktuelle lekkasjepunkt

Vannsenteret på ÅS vil gjerne ha lekkasjepunkter som er tatt ut ifra ledninger under drift fra kommuner og private aktører. Særlig på materialer som:
  • VL PE 100 250 mm.
  • VL 160 PVC mm.
  • VL SJK 150 mm.
Med lekkasjer i fra 0,8 til 25 L/S. De tar også gjerne imot mindre dimensjoner med lekkasjer fra 0,5 til 7,5 L/S til bruk for marklytting på stikkledningsfeltet. Aktuelle materialer og dimensjoner er:
  • PE 20 til 75 mm.
  • Kobber i forskjellige størrelser opp til 50 mm
  • Galvaniserte i div størrelser opp til 50 mm
  Har du ledninger med lekkasjepunkt du kan dele med bransjen, så ta kontakt med Trond på: trond@tubus.no Her er en artikkel om prioriteringen av det faglige tilbudet ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås.