image

Vannsenteret beskriver RINs kursinnsats

Deltakere på RINs kurs i lekkasjesøk på Vannsenteret i mai 2024 trener på marklytting. Foto: Jørn Søderholm i Praktisk Talt AS.

I april og mai har over 100 deltakere vært på kurs i regi av Rørinspeksjon Norge (RIN) og Krohne. Av dette har RIN stått for det desidert største innrykket, med flere kurs for fagfolk fra hele landet.

Det beskriver Vannsenteret i en artikkel. Tekst og bilder er ved Jørn Søderholm i Praktisk Talt AS, og artikkelen gjengis her med tillatelse.

Lekkasjelytting her hjemme

– Målet er å gi operatørene våre et innblikk i metoder og utstyr de trenger for å kunne påvise lekkasjer ute i felt. Vannsenteret gir oss mulighet til å tilby et betydelig bedre kurs og mye kortere reisevei enn før. Den praktiske biten i kurset er alfa og omega, sier hovedinstruktør Kenneth Skullerud på RINs kurs i lekkasjesøk i mai.
Han jobber til daglig som gruppeleder i lekkasjesøk hos Oslo VAV, og har vært instruktør på slike kurs flere ganger enn han kan huske.

Til nå har den praktiske delen av lekkasjesøkskurset vært avholdt i Sverige, på et test- og undervisningsfelt som har vært en viktig inspirasjon for det nye Vannsenteret. 

Praktisk læring på Vannsenteret

– Før var vi én gang i året i Sverige, etter å ha avholdt den teoretiske delen i Norge. Infrastrukturen på Vannsenteret i Ås gir oss kjempemuligheter. Lekkasjelytting og trasésøk er veldig vanskelig å lære bort uten den praktiske delen. Her på Vannsenteret får vi et anlegg der vi kan trene på marklytting, høre lyder fra ulike typer lekkasjer og å skille lekkasjer fra fremmedstøy. 

– Fremmedstøy…? 

– Ja, for eksempel fjernvarme som vi har her. Kabelgater og gravemaskiner lager også støy i bakken som påvirker lekkasjesøket. Det er praktiske ferdigheter du aldri greier å lære bort teoretisk, understreker Skullerud. En del av infrastrukturen på Vannsenteret er bygget spesifikt for lekkasjesøk. Anlegget er bygget akkurat som et virkelig nett ute i felt, med blant annet kummer der man kan koble seg på i jobben med lekkasjesøk.

image

Deltakere på RINs kurs i lekkasjesøk på Vannsenteret i mai 2024.

Trene på alle metoder

– Det er godt tilrettelagt for våre aktiviteter og metoder. Her får deltakerne trene på blant annet marklytting, trasésøk, sondepeiling og korrelasjon, sier Kenneth Skullerud. 

Morten Sommerstad var én av deltakerne på lekkasjesøkskurset. Han jobber til daglig som operatør på lekkasjesøk i Vestfold Vann, og leter etter lekkasjer i alle kommunene Vestfold Vann leverer til. For Sommerstad var dette kurset ekstra viktig. Han er nemlig ganske fersk i jobben, som han begynte i 2. januar i år. 

– Veldig fint å komme hit til Vannsenteret. Her får vi trene på flere metoder og typer utstyr. Det er også nyttig å lære av de andre deltakerne. For min del var innblikket i og trening på peiling ekstra interessant. Det har jeg vært lite borti tidligere. 

– Det er flere lekkasjer i dette anlegget dere skal finne. Noe av det er ganske smått…? 
– Hehe, ja den minste der var vanskelig å finne. Men desto bedre er den erfaringen å ha med ut på jobb etter kurset, sier Morten Sommerstad.

Spylekurs

Tre uker tidligere – i midten av april – samlet Rørinspeksjon Norge sitt første kull av deltakere på kurs. Nærmere bestemt et spylekurs

image

Instruktør Kjetil Storli.


Spylekurs i regi av RIN avholdes fra to til fire ganger i året. Kurset i midten av april var det første kurset i denne serien RIN har arrangert på Vannsenteret. 

– Det var spennende å kjøre dette kurset for første gang på Vannsenteret. Her får vi jobbe litt i praksis også, i tillegg til det teoretiske. Det er en mulighet vi er glade for, sier instruktør Kjetil Storli.

Han jobber til daglig i sitt eget selskap Aquatools – som ellers feirer 20-års jubileum i år. Han har vært engasjert i kursvirksomheten i RIN helt fra starten av, og har vært en av mange pådrivere i etableringen av Vannsenteret.

RIN har spylekurs rettet inn mot både stikkledninger og hovedledninger i avløp. Kurset i april var primært rettet mot hovedledninger, der mye handler om at det er store krefter i sving, og hvor viktig det er å bruke riktig verktøy. 

Visste du for eksempel at man ikke uten videre kan «låne» en dyse fra én spylebil for å bruke på en annen…?

– Forskjellige biler er satt opp individuelt, med forskjellig trykk og vannmengde. Dyser og mye av utstyret er satt opp for å passe til det. Hvis du låner dyser fra en annen bil vil du ikke nødvendigvis få det samme resultatet, sier Storli. 

image

Trond Alm, erfaren operatør og instruktør på RIN-kurs.

Operatør på kombibil

Trond Skaar i Bergen Vann var én av deltakerne på spylekurset. Han jobber til daglig som operatør på kombibil, og er glad han fikk muligheten til en faglig oppdatering på Vannsenteret. 

– En god oppdatering om blant annet dyser, hvordan de brukes og hvilke dyser vi bruker til hvilke oppgaver. Veldig nyttig også innblikket i beregning av trykk. Det er en oppdatering i kunnskap som både sparer tid og bidrar til å redusere fare for skader på rør og personer.

Det var også hans første møte med det nye Vannsenteret. 
– Det har blitt stort og fint her! Veldig bra å ha det her i stedet for på et hotell. Den korte avstanden mellom inne og ute gir gode muligheter for dypere innblikk i forskjellige ting, sier Skaar. 

Kontakt Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret - for kurs for din virksomhet.