https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/FRODE-BERNTZEN-Kopi-1.jpg

Vannlekkasjer for 1,3 milliarder

avatarevuser
Oppdatert: 23 april 2014
Prosjektingeniør Frode Berntzen i Olimb Rørfornying AS arbeider med denne problemstillingen daglig, og bekrefter at både vannrør og avløpsrør fra den store byggeperioden på 60- og 70 tallet er spesielt utsatt. -I denne perioden ble det benyttet galvaniserte rør og plastbelagte kobberør ble i stor utstrekning støpt inn i vegger og gulv. Når disse går lekk blir det store utfordringer både for huseier og forsikringsselskap, mener Berntzen. Byggeindustrien skriver at det er vannrørene fra 1960- og 70-tallet som nå springer lekk. - Antallet vannskader øker betraktelig når rørsystem blir eldre enn 30 år, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring til bladet.  Tikkende bomber De største forsikringsutbetalingene kommer på vannsiden, men det er ikke bare vannledningene som er utsatt. Det gjelder i stor grad også avløpsledningene, mener Berntzen. Avløpsledninger i PVC og ABS-plast fra denne perioden har vist seg ikke å holde tett i det lange løp. Her er det en rekke boliger som er tikkende bomber også på avløpssiden. Olimb Rørfornying har allerede fornyet 1500 boenheter med denne typen rør og etterspørselen fra spesielt borettslag er nå voksende, bekrefter han. Stor risiko Svært mange rør i Norge er nå i risikosonen. I følge offentlig statistikk ble det reist 260 000 nye bygg på 1960-tallet, og 380 000 nye bygg på 70-tallet. Wiik nevner i intervjuet med Byggeindustrien det samme som Berntzen trekker fram, nemlig at det er ekstra utfordrende når rørene ligger skjult i vegger og gulv. Små lekkasjer i skjulte rør oppdages sjelden før skaden er blitt stor.  Det blir ikke bedre av at lekkasjene også fører til fuktskader, som igjen medfører dårlig inneklima i en bolig, sier Wiik. Forsikringsselskapene dekker kostnader ved skader som følge av plutselig og uforutsett vannlekkasje fra bygningens rørsystem. Huseier har imidlertid et klart ansvar for å kontrollere og skifte ut rør og koblinger i sine bygg.