Vannbransjen mulighetenes marked

Daglig leder i Vannklyngen, Bård Haug leder et tverrfaglig nettverk innen vannbehandling med medlemmer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor. Hele verdikjeden fra underleverandører og systemleverandører via kunnskapsleverandører fram til krevende offentlige og private kunder er representert. Eksempler på dette er Krüger Kaldnes, Aquateam, Asplan Viak, Enwa Water Treatment, Innovasjon Norge, Brødrene Dahl, Teknologisk Institutt, Alfa Laval og en rekke andre selskaper og institusjoner. Klimaendringene er bransjens mulighet til å starte en rekrutteringskampanje som fører vannbransjen opp på siden av oljebransjen, mener Haug. - Dersom vi kan hente underliggende kunnskap fra offshoreindustrien, fra medisin og andre kunnskapsområder kan vi benytte dette inn i norsk og internasjonal vannbehandling. Spennende ingeniørkunst Vannbehandling er spennende ingeniørkunst og teknologi på sitt viktigste, og samtidig noe få legger merke til. Skal faget og bransjen oppdages, må det enten skje en krise, eller så må det informeres aktivt om betydningen av god vannbehandling. Ingen ønsker det første, så vi velger det siste, sier Bård Haug. -Klarer vi det vil høyskoler, universiteter og dyktige fagfolk fra en rekke kunnskapsbaserte bransjer bidra til rekruttering også innen vannbransjen, fortsetter han. -Rekrutteringen kommer ikke av seg selv.  Det handler om en helt ny omdømmebygging i bransjen. Da må hele verdiskjeden delta, inklusiv de små produsentene og leverandørene, og via de store og tunge kunnskapsbedriftene. Betydning for vår kompetanseutvikling Norge er kjent for å være gode på teknologi. Dette er også en del av vår internasjonale "image". All erfaring fra oljeindustrien har også vist å stille strenge krav til en bransje kan være en teknologi- og kompetansedriver som senere blir et fortrinn for bransjen. Hadde det ikke vært for strenge myndighetskarv til norsk offshoreindustri, er det aldeles ikke sikkert at den ville vært så ledende som den er på menge felt i dag. Det er mange analyser som antyder nettopp dette, mener Haug. Klimaendringene øker kompetansebehovet, og Haug mener det er bransjens store mulighet. Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse og miljø. Klimaendringene vil øke risikoen for svikt i våre vann- og avløpstjenester. Økte mengder overvann vil også kunne føre til stor belastning på avløpsrør og renseanlegg. Store mengder overvann på avløpsnettet fører til at unødvendig mye vann går gjennom renseanlegget, som dermed får redusert oppholdstid som gir dårligere renseeffekt. Ved kraftig nedbør og flomsituasjoner kan ledningsnettet for drikkevann bli utsatt for økt forurensningsrisiko ved at ledninger og kummer kan bli satt under vann og forurenset vann trenger inn i vannforsyningssystemet. Aldri har behovet for nytenkning og innovasjon for å møte morgendagens utfordringer vært større.