https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/04/TEKNA-sikkerhet-004-Kopi-1.jpg

-Vannbransjen får den sikkerheten den fortjener

avatarevuser
Oppdatert: 21 april 2015
Det var utfordringen seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kom med under åpningen av TEKNA-seminaret om samfunnssikkerhet og risiko i vannbransjen. -Dere får den sikkerheten dere fortjener, slo Dyrhaug fast før han foretok en reise i risiko og sikkerhet i norsk infrastruktur. -Det er en rekke bransjer som burde kontaktet oss, men som aldri vil gjøre det. Derfor er det et stort skritt i riktig retning at norsk vannbransje nå har invitert oss til dette seminaret, sa seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug. Bevisstheten rundt samfunnssikkerhet er kommet stadig høyere på dagsorden i norsk vannbransje. Når TEKNA, Teknisk naturvitenskapelig forening, kunne ønske 106 påmeldte på seminaret, viser dette at fokus på sikkerhet er økende. Direktoratet, som er underlagt Forsvarsdepartementet, rapporter også til Justisdepartementet om alt som ligger inn mot offentlig sektor. Direktoratets oppgave er å sikre norske samfunnsverdier mot villede hendelser til forskjell fra naturkatastrofer, ulykker og feil. -Vi jobber mot folk som vil oss vondt, slo Dyrhaug fast. Det norske samfunnet er gjennomdigitalisert, og det gjør ulike etater sårbare i det digitale rom. Norsk vannbransje må ta inn over seg det reelle situasjonsbildet, erkjenne risiko, forstå sårbarhetene og skaffe seg kompetanse på fagområdet. -Dere må erkjenne sårbarheten. Det holder ikke at dere «ikke har peiling på slike ting». Det blir meningsløst for dere som faktisk utgjør en trussel fordi dere ikke har kompetansen, tordnet Dyrhaug. Han mente vannbransjen er et enkelt mål for cyberkriminalitet. -Det er lett å bryte seg inn i norsk vannforsyning. Det er noen som har glede av å vise at de kan lamme vannforsyningen i en kommune, fortsatte han. -Vi ser at ny teknologi krever ny adferd på godt og vondt. Utfordringen er at ingen rapporterer datakriminalitet til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det er ingen virksomhet som ønsker publisitet omkring slike hendelser. Vi håper det blir større åpenhet om dette, fordi det handler om sikkerhet. Salg av illegal informasjon har nå større omsetning enn narkohandel på nettet, hevdet Jørgen Dyrhaug.