https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/08/BannerArendalsuka2018-1.jpg

Vann på avveie under Arendalsuka

avatarevuser
Oppdatert: 09 august 2018
Hvordan skal vi gjøre samfunnet og infrastrukturen vår bedre rustet til å håndtere ekstremvær, skred og flom? Det er temaet Norsk Vann og MEF vil belyse under Arendalsuka. Brunsj-seminaret arrangeres på Clarion Hotel Tyholmen onsdag 15. august kl. 10.30.  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norsk Vann arrangerer felles brunsjseminar om norsk vannpolitikk og behovet for å gjøre samfunnet og infrastrukturen vår bedre rustet til å håndtere ekstremvær, skred og flom. Etter faglige innlegg fra MEF v/Julie Brodtkorb og Norsk Vann v/Toril Hofshagen vil det bli paneldebatt. I panelet deltar Mari Holm Lønseth (Høyre), Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet), Gunn Marit Helgesen (KS) og representant fra NVE. Hovedtema for debatten vil være: Mer ekstremvær – Behovet for sikring av viktig infrastruktur  Natur- og vannskader påfører samfunnet årlige kostnader i milliardklassen. Fremover vil episoder med styrtregn forekomme hyppigere og kraftigere. Med fjorårets storflom på Sørlandet friskt i minne er det åpenbart behov for økt innsats på flom- og skredforebygging, og bedre verktøy for å håndtere overvann. Det er all grunn til å tro at det vil være bedre samfunnsøkonomi i å forebygge, enn å måtte betale dyrt hver gang skadene oppstår. Store investeringsbehov i vann- og avløpssektoren:  Investeringsbehovet i vann- avløpssektoren er anslått til 280 mrd. kroner i perioden 2016-2040. Dette for å håndtere befolkningsvekst, innfri strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, gjennomføre tilpasninger til et endret klima og sikre tilstrekkelig fornyelsestakt. Drikkevannet er den enkeltfaktoren som har størst betydning for folkehelsen, og det er nødvendig med et sterkere statlig satsing for å sikre fornyelse av vann- og avløpsnettet. Medvirkende
  • Julie M. Brodtkorb, Administrerende direktør, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Toril Hofshagen, Direktør, Norsk Vann