https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/09/bilde-14-Kopi-1.jpg

Vann for alle på Hamar

avatarevuser
Oppdatert: 01 september 2014
Når direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og ordfører Morten Aspeli ønsker velkommen til Norsk Vanns årskonferanse 2014 er det med en klar melding om at norsk vannbransje er en viktig og attraktiv samfunnsaktør. Kommunereformen Første tema under årets konferanse er da også vannbransjens plass i kommunereformen. Er kommunereformen et svar på vannbransjens store investeringsbehov, og må det større enheter til for å få denne delen av norsk infrastruktur opp og på? Stortingsrepresentant Eirik Milde fra Høyre, og styreleder i Norsk Vann og rådmann i Sogndal kommune, Jostein Aanestad, blir utfordret til å svare på disse spørsmålene. Arrangørene har i tillegg hentet inn ekspertise fra Danmark, som har gjennomført en stor kommunereform og dermed også en stor vannreform. Omdømme Det skal handle om omdømmebygging i den andre sesjonen på tirsdag. Norsk Vann har oppnevnt regionale vanneksperter som har til oppgave å profilere nødvendigheten av bransjen. Norsk Vann vil profilere seg sterkt i forbindelse med årets TV-aksjon, som handler om å gi èn million mennesker rundt om i verden tilgang til rent vann. Da er det også naturlig at generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland stiller opp og forteller om hvordan denne visjonen skal realiseres. Norsk Vann ønsker også å ta i bruk sosiale medier i større grad i forbindelse med hverdag og kriser i vannbransjen. Årets svenske innslag skal handle om satsing på økt kunnskap og interesse for vannets kretsløp. Svensk Vatten gjennomfører et treårig prosjekt, der vannets kretsløp skal fange interesse hos medel-Svensson, og kanskje kan også norsk vannbransje hente noen tips og ideer. Årskonferansens andre dag er delt inn i workshops og befaringer. Rådgiver Arne Haarr i Norsk Vann vil lede sesjonen som tar for seg nye verktøy og anbefalinger for en bransje i utvikling. Her skal det handle om forvaltning, finansiering og klimatilpasning i kommunene. Rådgiver Trond Andersen leder sesjonen for ledningsnettfornyelse. Den siste sesjonen ledes av avdelingsleder Kjetil Furuberg, som tar for seg teknologiutvikling og innovasjon i bransjen. Årskonferansen avsluttes med befaringer til Hamar kulturhus og Stortorget. Det blir byvandring i sentrum og langs Mjøsa med orientering om Hamar kommunes mange byggeprosjekter, og orientering om overvannsløsninger og flomplaner. En gruppe vil besøke HIAS IKS sitt anlegg i Ottestad, der det blant annet skal orienteres om hvordan ressursene i avløpsvannet skal utnyttes. [caption id="attachment_2891" align="alignright" width="300"]
Den nye direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen og Hamars ordfører Morten Aspeli ønsket velkommen til Norsk Vanns årskonferanse 2014 i formiddag
Den nye direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen og Hamars ordfører Morten Aspeli ønsket velkommen til Norsk Vanns årskonferanse 2014 i formiddag[/caption] Lederskifte  Det blir garantert også en høy sosial faktor under årskonferansen. Tirsdag kveld vil direktørskiftet i Norsk Vann bli behørig markert. Einar Melheim blir takket av etter 11 år i direktørstolen og Toril Hofshagen blir ønsket velkommen inn i stillingen. Hvordan denne markeringen skal foregå er foreløpig en hemmelighet, men RINs nettredaktør er tilstede under hele årskonferansen på Hamar og oppdaterer nettsidene.