https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/03/VA-TOUR-1.jpg

VA-TOUR 2020 avlyses

avatarevuser
Oppdatert: 11 mars 2020
VA-TOUR 2020 utsettes på ubestemt tid. Dette har arrangørene besluttet i morgentimene i dag. Dermed blir det ingen samling på Hellerudsletta torsdag, og heller ikke i Trondheim 17.mars og Hamar 19.mars. Det er daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland som opplyser dette til VVS aktuelt. Beslutningen er fattet ut fra en total vurdering etter signaler både fra utstillere og besøkende på de to første stoppene på årets Tour. Dessuten har arrangørene fanget opp signaler fra flere kommuner om at de ikke ønsker å sende sine medarbeidere til arrangementet av hensyn til korona-situasjonen. Tung beslutning -Dette har vi stor respekt for og har derfor tatt denne tunge beslutningen i dag, sier Haugland videre. Tre trailere fulle med VA-utstyr ankom Hellerudsletta i formiddag etter en strabasiøs tur over fjellet fra Bergen. Nå blir det en del jobb med logistikk for å få utstyr tilbake til de ulike leverandørene og det blir selvsagt også en økonomisk utfordring for arrangørene. -Her må vi rett og slett inngå et nytt spleiselag og håpe at vi kan gjennomføre touren på et senere tidspunkt, sier Haugland, som er spesielt godt fornøyd med oppslutningen i Kristiansand. Her ble det registrert 160 besøkende, mens tallet for Bergen ble 90. Arrangørene valgte å legge touren til Flesland i stedet for Bergen sentrum, og det var nok noe av grunnen til at deltakerantallet ble noe lavere her, er signaler  som er kommet fra utstillere og deltakere. Arrangørene kommer tilbake med mer informasjon så snart de har samlet trådene.