https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/03/arve-og-kristin-Kopi-1.jpg

VA teknikk as inn i NIRAS Norge

avatarevuser
Oppdatert: 03 mars 2017
Etter nærmere fire års drift i VA teknikk as i Drammen, er bedriften overtatt av NIRAS Norge as med virkning fra 1.februar i år. VA teknikk as har bestått av Kristin Hamre og Arve Hansen. Til sammen har de over 50 års erfaring innen ledningsfornyelse og spesielt innen NoDig-utførelse. -Vi har en betydelig erfaringsbank og verktøykasse, når gammelt ledningssystem skal tilstandsvurderes og tiltak skal iverksettes, sier Arve Hansen. Arve og Kristin har gjennom sitt selskap VA teknikk as en stor del av æren for suksessen med Hallingtreff, som i år samlet 250 deltakere på Ål og Geilo. Daglig leder Hallingplast, Steinar Tragethon sier at innsatsen fra Kristin og Arve har vært helt avgjørende for et vellykket fagtreff på Geilo gjennom 20 år, og han håper dette samarbeidet kan fortsette. Arves sykdom har medført at Kristins erfaringer nå skal videreføres i ny virksomhet.  NIRAS er en tverrfaglig rådgivende ingeniørbedrift med et stort og solid VA-miljø i den danske delen av selskapet, og bygger nå opp et VA-miljø i Norge.  I Norge har selskapet nå kontorer i Oslo, Drammen og Stavanger med nærmere 70 ansatte innenfor fagområdene Miljø, Vann & Avløp, Energi & Bygg og Infrastruktur. Over 1400 medarbeidere til rådighet I sin egen presentasjon omtaler NIRAS seg selv som et er et skandinavisk konsulentfirma med 38 kontorer i 26 land i Europa, Asia og Afrika, som er spesialisert innen ingeniøroppgaver og profesjonelle tjenester. - Med ansatte fordelt på så mange kontorer er vi et svært desentralisert selskap, hvor det å jobbe sammen på tvers av kontorer og landegrenser er en del av hverdagen. NIRAS ble grunnlagt i Danmark, og har hovedkontor i Allerød et stykke nord for København. På grunn av veksten i Norge og vårt danske utspring, drar vi i Norge veksel på medarbeidere i Danmark i tillegg til våre norske ansatte. Våre danske medarbeidere kommer i hovedsak fra kontoret i Aalborg, men også fra andre kontorer. Samtidig ansetter vi nye medarbeidere i Norge og bygger ut våre norske virksomheter. Det er vår ambisjon å bruke hovedsakelig norske medarbeidere til tjenester som ytes det norske markedet, heter det i selskapets egenomtale.