https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/10/DSC_8478-Kopi-2-1.jpg

VA-prosjekt finalist i Norwegian Tech Award 2017

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2017
Hawle, Techni og Båsum er kandidat til Norwegian Tech Award 2017. Det er utrolig morsomt at vannbransjen er nominert til en slik pris, der teknologi fra alle bransjer kan nomineres, sier Borghild Teigland Folkedal, som er Business Development Manager i Hawle Water Technology Norge AS. Det samme mener avdelingsleder i Båsum Boring AS, Dag Espen Båsum. Norwegian Tech Award er en høythengende pris som hvert år deles ut av Teknisk Ukeblad. Denne prisen ble tidligere kalt Ingeniørbragden og skal kåres blant de bedrifter som blir nominert til årets konkurranse. Kriterier for å vinne prisen er at kandidaten skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinner kåres i en kombinasjon av leseravstemning på tu.no og en fagjury. Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Industri Futurum på Gardermoen 20. november. Juryen består av: Lise Lyngsnes Randeberg (juryleder) TEKNA, Trond Markussen, NITO, Walter Qvam, Digital Norway, Daniel Ras Vidal, Abelia, Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet, Knut E. Sunde, Norsk Industri, Liv Kari Hansteen, RIF og Jan Moberg, TU. VA-prosjektet I en større reportasje i Teknisk Ukeblad skriver tidsskriftet at Hawle, Techni og Båsum sammen har utviklet en løsning for å gi husene vanntilførsel uten å grave. Det er verd å nevne at det er Oslo VAV som har tatt initiativet til prosjektet og som er oppdragsgiveren. Løsningen en boremaskin som kan bæres ned i husets kjeller. Herfra borer man seg frem til hovedvannledningen. Boremaskinen suppleres av to verktøy som sendes inn i hovedvannledningen: En rørlogger logger posisjonen til hovedvannledningen og sender informasjonen til videre til borestrengen. Den spesialutviklede anboringsroboten sendes ned hovedvannledningen for å montere en anboring som stikkledningen kobler seg på. Dermed reduseres inngrepet i infrastrukturen drastisk. Trekløveret mener man reduserer tidsbruken med 50 prosent mens kostnadene reduseres med 40 prosent sammenliknet med dagens metoder. CO2-utslippet forbundet med arbeidet reduseres med 90 prosent, ifølge konsortiet, skriver TU.Så blir det spennende å se om et VA-prosjekt kan nå opp i den tøffe konkurransen i Norwegian Tech Award 2017.