https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/12/norsk-standard-bilde-–-RIN-1.jpg

VA-norm og VA/Miljøblad blir Norsk Vannstandard

avatarevuser
Oppdatert: 02 desember 2019
På konferansen "Vann, avløp og nye rettsregler 2019" presenterte Norsk Vann det nye navnet og logoen til erstatningsproduktet for VA-norm og VA/Miljø-blad. Det nye produktet har fått navnet Norsk Vannstandard. Målet med Norsk Vannstandard er å komme frem til felles krav for utførelse og drift av vann- og avløpsanlegg. Men i tillegg til å stille krav, skal det også bli gitt veiledning til hvordan kravene skal innfris. Les mer om bakgrunnen for arbeidet her. Norsk Vann er på jakt etter krav som i størst mulig grad er like for hele landet. Samtidig er organisasjonen klar over at Norge ser forskjellig ut, fra innland til kyst, fra fjell til fjord og fra nord til sør. Det vil fortsatt bli mulig å stille lokale krav, på samme måte som før, der det er behov for det, heter det i en uttalelse fra Norsk Vann. Krav og veiledning skal samles på ett nettsted og vi legger stor vekt på brukervennlighet for alle som trenger informasjonen på det nye nettstedet. Et omfattende arbeid Det er et stort arbeid som skal gjøres med å rydde, systematisere og oppdatere den gamle VA-normen og VA/Miljø-bladene. -Vi har valgt å starte med den gamle VA-normen, slik at vi nå jobber med krav til etablering av VA-anlegg fra kommunen som eier. Vi har som mål å fullføre dette arbeidet i løpet av 2020. Deretter vil vi arbeide videre med krav til drift fra kommunen som eier av hovedledningsnettet og krav til etablering og drift fra kommunen som myndighet. Vi vil forsøke å få på plass de fleste krav med tilhørende veiledning i løpet av 2021, sier Astri Fagerhaug i Norsk Vann. Arbeidet med Norsk Vannstandard er godt i gang. Det er viktig for kvaliteten på produktet at vi får gode innspill underveis fra dere som skal bruke standarden. Vi håper derfor mange vil engasjere seg og komme med sine innspill til arbeidet etter hvert som det blir lagt ut forslag til krav: Høring: Krav til rør og rørdeler av støpejern Høring: Krav til fem NoDig-metoder VA-norm og VA/Miljø-blad vil være tilgjengelige i hele den perioden hvor Norsk Vann arbeider med å få Norsk Vannstandard på plass. De vil også være tilgjengelige en god stund etterpå. Det kan imidlertid ikke forventes av det vil bli særlig stor grad av vedlikehold av disse to produktene fremover, sier Fagerhaug.