https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/01/VA-Halden-1.jpg

VA-kollaps i Halden

avatarevuser
Oppdatert: 06 januar 2015
NRK Østfold og Halden Arbeiderblad har oppslag om at det som ikke skulle skje likevel har skjedd i Halden. Både fagetatene og politikerne i Halden er enig om at VA-nettet i kommunen er overmodent for utskifting. Det er da også bevilget 500 millioner kroner til oppgradering og utskifting de neste fem årene, og nå er det derfor på høy tid at arbeidene kommer i gang. Det sier Roy Prang, som er fagkoordinator for vann- og avløp i Halden. Prang betegner tilstanden på ledningsnettet til å være kritisk dårlig. – Spesielt vannledningsnettet er svært dårlig mener han. Vinteren 2010–2011 hadde Halden 80 vannlekkasjer, og Prang mener det ikke er så merkelig når kommunen har rør fra 1800-tallet som fortsatt er i bruk. Selv ikke vannrør varer evig, sier han. Kort skoledag Vannlekkasjene fikk i går også konsekvenser for Strupe ungdomsskoles 450 elever, som  ble sendt hjem fordi skolen var uten vann. - Vi måtte sende dem hjem. Det har vært sildrende vann i kranene og toalettene, men elevene som hadde hatt gym, fikk ikke dusjet. Vi kan ikke holde elevene her når de ikke kan dra ned etter å ha vært på do, forteller rektor Rita Vik Amundsen til Halden Arbeiderblad. Massiv oppgradering Anne-Kari Holm, leder av hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø i Halden, mener kommunen er i rute med å bytte ut gammelt vann- og avløpsnett. Holm innser at de alvorlige vannlekkasjene de siste par årene viser at nettet er svært skjørt, og dermed overmodent for utskifting. Det ble satt av en halv milliard kroner i 2012 til en massiv oppgradering av vann- og avløpssystemet i Halden, men arbeidene er ikke kommet skikkelig i gang selv om vi nå skriver 2015. Fagkoordinator Roy Prang håper politikerne holder hva de lover når de på papiret har bevilget 100 millioner kroner i året over fem år. Etter 40 år i kommunen har han aldri vært med på så alvorlige ledningsbrudd som rammet Halden denne gang. På det verste i går rant det ut en kvart million liter vann i timen. Flere tusen mistet vannet, lekkasjene rammet både private og offentlige bygg.