https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/12/DSC_4912-–-Kopi-1.jpg

VA Consult klar for Østfold

avatarevuser
Oppdatert: 26 desember 2018
Det uavhengige og private rådgivende ingeniørselskapet VA Consult AS inntar Østfold fra 2.januar 2019. Dermed har selskapet etter 10 års drift etablert kontorer i Sandefjord, Drammen, Skien og Moss. VA-ingeniør Charlotte Olimb blir daglig leder for Østfold-kontoret. Ved årsskiftet er det totalt 26 ansatte med relevant bransjeerfaring fra VA-faget i VA Consult. Av disse er 6 sivilingeniører og 20 ingeniører. Den nye lederen i Østfold er vokst opp i entreprenørbransjen. Hun er ingeniør fra Høgskolen i Narvik, og har erfaring fra kommunaltekniske oppgaver i Holmestrand kommune før hun ble ansatt i VA Consult AS i 2015. -Dette er en oppgave jeg virkelig gleder meg til, sier Charlotte Olimb, der vi møter henne sammen med arbeidende styreleder Tor Håkon Møller i selskapets nye lokaler i Møllebyen i Moss. Moss strategisk valgt -Jeg er overbevist om at det er mange spennende oppgaver å ta fatt på i mitt eget hjemfylke. Moss er valgt som kontorsted på grunn av sin strategiske beliggenhet i forhold til hovedkontoret i Sandefjord og kort vei til det store markedet i Oslo-regionen, sier hun. Målet er at Østfold-kontoret i løpet av kort tid skal bemannes med en prosjektleder og en ingeniør i tillegg til Charlotte. Samtidig vil kontoret hele tiden kunne hente kompetanse fra hovedkontoret i Sandefjord og de andre regionkontorene i Vestfold, Buskerud og Telemark. VA Consult definerer sitt virkeområde fra Kragerø i sør til Oslo i nord. I motsetning til de større nasjonale rådgiverselskapene har VA Consult valgt å fokusere kun på VA-faget, med spesialkompetanse innen prosjektering, anbudsbeskrivelser, byggeledelse, ledningssanering og overvannshåndtering. Overvannshåndtering -Innen overvannshåndtering er det ulikt kompetansenivå fra kommune til kommune. Oslo er en av pådriverne innen bygging og drift av gode flomveier. For noen år siden skulle flomvannet ned i store magasiner, men nå er trenden snudd til å håndtere vannet på overflaten. Ved god overflatehåndtering blir ressursene utnyttet både oftere og på en bedre måte. Tett samarbeid mellom VA-ingeniører og landskapsarkitekter er nøkkelen til gode løsninger, mener Møller, som allerede har vært i kontakt med In Situ landskapsarkitekter, som også har kontorer i Moss. Et samarbeid mellom to selskaper i samme by kan ha positive synergieffekter for begge parter, mener han. Møller mener det er et stort behov for VA-ingeniører slik situasjonen har utviklet seg i norsk vannbransje de siste årene. Nå kommer en ny generasjon ingeniører, og vi ønsker oss unge ingeniører som vi kan være med å forme inn i vårt miljø og våre fokusområder, sier Tor Håkon Møller. Alle i bransjen er kjent med at Norge har et etterslep på vann- og avløpssystemet med 280 milliarder kroner. Det er i tillegg blitt et økende fokus på klimaendringer og flomberedskap. Mange prosjekter på vent Fra flere hold er det utredet helt konkrete konsekvensanalyser av hva som må til for å ta unna det mest prekære etterslepet. At det nå faktisk blir gjort noe med dette er et ansvar som påhviler både lokale og sentrale politikere. Styreleder i VA Consult, Tor Håkon Møller, er ikke i tvil om at det ligger mange oppgaver og utfordringer på vent i de fleste Østfold-kommunene. Mangel på kapasitet både på rådgiversiden og i kommunene er blitt en alvorlig flaskehals for utbedring av ledningsnettet, mener han. Første oppgave ved det nye Østfold-kontoret blir en rundreise til fylkets kommuner for å presentere selskapets tjenester. -Det er viktig at rådgiverbransjen blir enda mer bevisst på å konkurrere på kvalitet og ikke bare på pris.  Prosjekteringskostnadene er i de fleste tilfellene fem prosent av de totale anleggskostnadene. Da er det viktig at vi kan levere et prosjekt som er godt kvalitetssikret, sier han videre. Spesialkompetanse -Vi mener vi er spesielt gode på sanering av ledningsnett og overvannshåndtering, men har kompetanse innen de fleste kommunaltekniske oppgaver inn mot VA, sier Møller og Olimb. NoDig-oppdrag har de også en forkjærlighet for, enten det er utblokking eller styrt boring med støpejernsrør eller strømpeforinger. Møller og Olimb har fulgt med i debatten om de mange feilene på nyanlegg i norsk vannbransje. De mener årsakene er sammensatt. -Det er behov for kompetanseheving blant rådgivere, byggherrer og entreprenører. Det mangler ikke på kontrollrutiner, men spørsmålet er i hvor stor grad rutinene blir fulgt. Tidspresset er en viktig faktor. Selv har jeg aldri opplevd å motta en feilfri «as-built dokumentasjon» fra en entreprenør i forbindelse med oppdrag som byggeleder. Det i seg selv er et tankekors. Dokumentasjons-kravet må løftes enda høyere opp i bransjen, mener Møller. -Kravet til VA-kompetanse hos byggeleder må også komme klart fram.  Mange byggeledere har bygg- og anleggserfaring, men kan lite om VA. Det er også et tankekors.  Dersom det er èn aktør som svikter vil dette gå ut over hele prosjektet. I tillegg til den menneskelige faktoren er det også viktig at prosjektet har sunn økonomi, understreker han. Nå gleder han seg til å pendle mellom Sandefjord og Moss de nærmeste månedene for å bli en sentral støttespiller for selskapets daglige leder i Østfold. Charlotte Olimb har de rette kvaliteter for denne oppgaven, og jeg føler meg trygg på at vi vil få et godt fotfeste også i Østfold. Vi har en klar målsetting om å bygge opp et bredt fagmiljø innen VA, sier Møller til slutt.