https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/Synne-Oslo-VAV-–-Kopi-1.png

Utslippsfritt Oslo gjelder også for RIN-operatører

avatarevuser
Oppdatert: 20 oktober 2021
Fra 1.januar 2025 skal alle Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser være utslippsfrie. Det betyr at også RIN-operatører må forberede seg på elektrifisering av både kjøretøy og utstyr som benyttes for Oslo VAV. Fram til 2025 vil kommunen bruke tildelingskriterier for å premiere utslippsfrie løsninger. -Det har vært noe skepsis blant entreprenører med tanke på investeringsbehovet, og her har bidrag fra Enova vært viktig for å komme i gang med elektrifisering av bygg og anlegg, fortalte miljørådgiver Synne Sidenius i Oslo VAV under SSTTs digitale årskonferanse. Hun tok for seg kommunens miljøkrav i bygg- og anleggsprosjekter. Kommunens anskaffelser skal brukes som et virkemiddel for å nå målsettinger om å redusere og resirkulere avfall, utvikle mer miljøvennlige transportløsninger og redusere forbruk av energi og utslipp av klimagasser. Utslippsfrie bygg og anleggsplasser For å nå Oslo kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av lokal luftkvalitet stilles det krav fossil- og utslippsfrie bygg og anleggsplasser i kommunens anskaffelser. Det er mye å hente innen massetransport, og det er mulig å gjenbruke masser i større grad. Sidenius la fram tallmateriale som viser en svært positiv trend med tanke på reduksjon av klimagassutslippene. Stadig større andel av prosjekter i Oslo VAV er nå blitt mer miljøvennlig. Hun understreket at det er viktig å komme raskt i gang med planlegging av elektriske anleggsplasser. Oslo VAV har derfor jobbet med tilrettelegging for fossilfrie anleggsplasser. Det er viktig å ha god kontraktsoppfølging for å sikre at miljøkravene blir fulgt opp i praksis. Det er også viktig å få alle med på laget, alt fra prosjektledere og byggeledere til jurister og innkjøpere. En miljørådgiver er også viktig å ha med på laget, understreket Oslo VAV sin egen miljørådgiver. Tildelingskriterier I Oslo skal alle kontrakter over 500.000 kroner skal være fossilfrie. I tildelingskriterier for kontrakter over fem millioner kroner handler det om 40 prosent på pris, 30 prosent på oppdragsforståelse og 30 prosent på miljø. Kommunens anskaffelsesstrategi legger til grunn at utstyr, kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, som en hovedregel skal ha nullutslippsteknologi. Der dette ikke er mulig skal det benyttes biodrivstoff og da fortrinnsvis biogass, står det i anbudsdokumenter fra Oslo kommune. Flere fossil- og utslippsfrie løsninger krever tilgang på fossilfrie energibærere fra byggestart. Det er derfor viktig at byggherre tar større ansvar for energiforsyningen, og involverer infrastruktureier tidlig i planleggingsfasen. All energi som brukes til oppvarmingsformål skal være utslippsfri. Minimumskravet gjelder for hele byggeperioden. I enkelte anskaffelser der nødvendig infrastruktur for utslippsfri oppvarming ikke er tilgjengelig i tide, kan det gjøres unntak fra minstekravet om utslippsfri oppvarming. Oslo kommune er i front i Norge med tanke på fossilfrie anleggsplasser. Synne Sidenius kunne opplyse at det nå benyttes 64 prosent elektrisk på NoDig prosjekter i Oslo, og massetransporten er langt mindre i NoDig sammenlignet med tradisjonelle graveprosjekter.