https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/08/5b473ffdc3102cbda2f106c8_Asset-3-1.png

RINs oppfordring til utgåtte operatørbevis

avatarevuser
Oppdatert: 26 november 2020

Styret i Rørinspeksjon Norge (RIN) har den siste tiden blitt kontaktet av flere av sine medlemmer som melder om at de overfor enkelte oppdragsgivere opplever utfordringer knyttet til at de ikke kan fremvise gyldige operatørbevis for blant annet rørinspeksjon og spyling. 

RIN ser det som veldig positivt at oppdragsgivere stiller krav om at deres arbeider skal bli utført av personell som har gjennomført og bestått nødvendig opplæring i regi av RIN. Vi har imidlertid som en følge av pågående corona-pandemi ikke lyktes å gjennomføre flere av våre planlagte kurs i 2020, noe som igjen har ført til at flere operatører har havnet i en situasjon med utgåtte operatørbevis. Dette er selvsagt beklagelig og vi i RIN vil forsøke å komme i gang igjen med vår kursvirksomhet så snart det er praktisk gjennomførbart mht smittevern. Samtidig jobber vi med å se på hvilke av våre kurs det er mulig å gjennomføre digitalt. Per dags dato er det dessverre svært krevende å gjennomføre kurs, særlig kurs med fysisk oppmøte, og situasjonen ser ut til å kunne vedvare noe tid fremover. Styret i RIN vil derfor oppfordre oppdragsgivere/bestillere som bestiller tjenester hvor det stilles krav om operatørbevis til ikke å avvise mottatte tilbud selv om tilbudt personell skulle ha utgåtte kursbevis. Vår oppfordring er heller at dere i denne perioden vektlegger at tilbyderne kan vise til at de har jobbet aktivt med den aktuelle oppgaven den siste tiden og derigjennom innehar nødvendig kompetanse og erfaring. – Styret RIN