Utfordrer kunnskapsministeren

Kommunesektorens organisasjon KS og Norsk Vann utfordrer derfor kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å øke innsatsen for å utdanne flere ingeniører med nødvendig kompetanse. -I dag er det betydelig underskudd på slike fagfolk både i privat sektor og i kommunesektoren. Vi vet også at det vil utdannes langt færre vann- og avløpsingeniører enn antallet som vil gå av med pensjon de nærmeste årene hvis utviklingen fortsetter som nå. Andelen over 60 år blant ingeniører og sivilingeniører er doblet fra 2006 til 2013. - Denne kompetanseutfordringen forsterkes gjennom stadig flere ekstreme værhendelser og et økende behov for å tilpasse oss et endret klima, påpeker direktør Einar Melheim i Norsk Vann. De to organisasjonene viser til at både kommunesektoren og private bedrifter allerede har satt i gang flere tiltak for økt utdanning og rekruttering. Utdanningssystemet dekker likevel ikke samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft innen bygg, veg og vann og avløp. - Mangelen på fagfolk lar seg bare løse gjennom et utstrakt samarbeid mellom staten, kommunesektoren og privat sektor, sier direktør Helge Eide i KS.